ΝΕΩΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΙΣ ΡΟΒΙΕΣ

Αθήνα, 27-3-2019

Αρ. Πρωτ. 159

ΝΕΩΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΙΣ ΡΟΒΙΕΣ

———————————-

Α/  Προς καλύτερη εξυπηρέτηση των συναδέλφων που πρόκειται να υποβάλουν την δήλωση κτηματογράφησης για τα οικόπεδα στις Ροβιές Ευβοίας, με έντυπη δήλωση, στο αρμόδιο γραφείο του Κτηματολογίου της περιοχής τους και δεν τα έχουν παραλάβει στα email τους τις προηγούμενες μέρες, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσουν με την γραμματεία της Ένωσης, προκειμένου να τους αποσταλούν  :

α/ συμπληρωμένη η δήλωση Δ1 με τα στοιχεία των δύο εκτάσεων, στην οποία οι συνάδελφοι πρέπει να συμπληρώσουν μόνο τα προσωπικά τους στοιχεία.

β/  χάρτης σε Α4 των δύο εκτάσεων για την ευχερέστερη εντόπιση του ακινήτου  κατά την υποβολή της δήλωσης.

Σημειώνεται ύστερα και από υπόδειξη του μηχανικού κ. Α. Αθανασιάδη, ότι κατά την υποβολή της δήλωσης Δ1, εκτός από την προσκόμιση του αντίστοιχου συμβολαίου και  του πιστοποιητικού μεταγραφής, για κάθε έκταση και για την ευχερέστερη εντόπιση του ακινήτου απο τον αρμόδιο υπάλληλο, πρέπει το τοπογραφικό που σας έχουμε ήδη αποστείλει με προηγούμενο μαιλ, να είναι εκτυπωμένο σε Α0 (διαστάσεων 1 μέτρου και όχι σε Α4).

Για όσους συναδέλφους προβούν στην υποβολή της έντυπης αίτησης στο γραφείο του Γαλατσίου Αττικής εκτός από τα ανωτέρω, θα ακολουθήσει και νεώτερη ανακοίνωση  τις επόμενες ημέρες.

Β/ Προς καλύτερη εξυπηρέτηση των συναδέλφων που πρόκειται να υποβάλουν την παραπάνω δήλωση σε ηλεκτρονική  μορφή, να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία της Ένωσης, προκειμένου να τους αποσταλεί συνημμένο αρχείο με τις συντεταγμένες κάθε ακινήτου, και σχετικές οδηγίες του μηχανικού κ. Αθανασιάδη, για την επισύναψή του στο αντίστοιχο πεδίο της ηλεκτρονικής φόρμας.

Επίσης, θα σας αποσταλεί επισυναπτόμενο έγγραφο με οδηγίες από τον πολιτικό μηχανικό  κ. Αθανασιάδη.

Η Διαχειριστική Επιτροπή