44t5t5457755t45t44

ΛΟΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΜΑΥΡΙΔΗ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΦΕΤΩΝ, ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ. ΕΝΔΕ ΣΤΗ Γ.Σ. ΤΗΣ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Στην προηγούμενη Γ.Σ. άρχισα την ομιλία μου, με την φράση «ζούμε σε ενδιαφέρουσες εποχές», εννοώντας ότι ζούμε σε δύσκολες εποχές. Από τότε, η παγκόσμια κατάσταση δυσχεράνθηκε έτι πλέον και σήμερα τείνει να γίνει η δυσκολότερη που ζήσαμε τα τελευταία τριάντα και πλέον χρόνια.

Από τον γενικό κανόνα δεν θα ήταν δυνατόν να ξεφύγει το Δικαστικό Σώμα. Βιώνουμε οι Δικαστές και οι Εισαγγελείς της χώρας την σκληρή πραγματικότητα που βιώνουν όλοι οι πολίτες. Ακρίβεια, ραγδαία αύξηση της τιμής των καυσίμων και του φυσικού αερίου, με συνέπεια να συρρικνώνεται δραματικά η αγοραστική δύναμη των αποδοχών μας. Το Προεδρείο της Ένωσής μας παρακολουθεί τις εξελίξεις και παρεμβαίνει οπουδήποτε χρειάζεται.

Τα σημεία που, κατά την άποψή μου, πρέπει να προσεχθούν, κατά προτεραιότητα, είναι τα εξής: ΠΡΩΤΟΝ: Επιτακτική είναι η ανάγκη νομοθετικής θέσπισης και κατοχύρωσης, στα πλαίσια της σχετικής απόφασης του Μισθοδικείου, αξιοπρεπούς σύνταξης των Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών, λαμβανομένων υπόψη και των προαναφερόμενων κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, που έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία έτη και της αύξησης του κόστους διαβίωσης, συνεπεία αυτών, ώστε να επιτευχθεί η αξιοπρεπής διαβίωση των συνταξιούχων Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών. Απολύτως επιτακτική είναι και η επαναφορά του εφάπαξ στα προ των περικοπών επίπεδα.

ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Λαμβανομένων, και πάλι, υπόψη των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, που έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία έτη και της, συνεπεία αυτών, πολύ μεγάλης αύξησης του κόστους διαβίωσης με συνυπολογισμό του γεγονότος ότι πολλοί συνάδελφοι εργάζονται σε άλλες περιοχές από την μόνιμη κατοικία τους, με άμεση συνέπεια την περαιτέρω αύξηση του κόστους ζωής και των ίδιων και των οικογενειών τους, κρίνεται αναγκαία η πραγματική αύξηση τόσο του βασικού μισθού όσο και των επιδομάτων, ώστε να επανέλθουν οι αποδοχές μας σε αξιοπρεπές, όσον αφορά Δικαστικούς και Εισαγγελικούς Λειτουργούς επίπεδο.

ΤΡΙΤΟΝ: Ενόψει της αυξημένης χρονικά και ποσοτικά – ποιοτικά απασχόλησης των Εφετών σε ποινικές έδρες, καθίσταται απολύτως αναγκαία η αύξηση των οργανικών θέσεων στον βαθμό του Εφέτη, προκειμένου να διαμορφωθούν στην πλειονότητα των Εφετείων, σε κάθε περίπτωση, πάντως, στα μεγάλα Εφετεία, ξεχωριστά Ποινικό και Πολιτικό Τμήμα, στα οποία να μην συμμετέχουν οι ίδιοι Εφέτες. Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί πλήρης επιτάχυνση στην δημοσίευση των πολιτικών αποφάσεων, αφού οι Εφέτες του πολιτικού τμήματος δεν θα αναλώνουν τεράστιο χρόνο ως σύνεδροι ή προεδρεύοντες στις ποινικές έδρες του Εφετείου, ενώ, ταυτόχρονα, οι Εφέτες του ποινικού τμήματος θα ασχολούνται, αποκλειστικά και μόνο, με την εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων και των βουλευμάτων. Με τον τρόπο αυτό θα επιταχυνθεί και η διαδικασία απονομής της ποινικής δικαιοσύνης, αφού η συζήτηση των ποινικών εδρών θα είναι απρόσκοπτη και θα αυξηθεί η ποιότητα της απονομής δικαιοσύνης, δεδομένου ότι θα αυξηθεί ο χρόνος διερεύνησης των υποθέσεων από Εφέτες εξειδικευμένους στην διαδικασία.

ΤΕΛΟΣ πιστεύω ότι οι συνθήκες έχουν ωριμάσει για το με νέα νομοθετική ρύθμιση πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, ώστε να δοθεί η δυνατότητα αξιοπρεπούς αποχώρησης συναδέλφων που είτε αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας είτε αισθάνονται έντονη την κόπωση από την πολυετή διαδρομή στο Σώμα. Θα πρότεινα δύο (2) κλάδους εθελουσίας: α) Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών, που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας και θα πρέπει να ορισθούν ειδικά οι προϋποθέσεις και οι όροι, με βάση αυτά και β) Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών, που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 20ετή προϋπηρεσία και έχουν τον βαθμό του Εφέτη ή του Αντεισαγγελέα Εφετών και άνω ή του Ειρηνοδίκη Α΄ τάξης, που επιθυμούν, εξαιτίας της πολυετούς κοπώσεως να αποχωρήσουν αξιοπρεπώς από το Σώμα. Στην περίπτωση αυτή προτείνεται η παροχή επιπλέον έξι (6) ή επτά (7) πλασματικών ετών υπηρεσίας, προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των συντάξιμων ετών (BONUS) και να απονεμηθεί ο επόμενος βαθμός, ώστε να δοθεί το σχετικό κίνητρο.

Εύχομαι σε όλες και όλους καλά Χριστούγεννα και χαρούμενο το νέο έτος.