Λήξη της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων πόθεν έσχες την 31η Οκτωβρίου 2019

Αθήνα, 27-9-2019
Αριθμ. Πρωτ.: 416

Λήξη της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων πόθεν έσχες την 31η Οκτωβρίου 2019

Υπενθυμίζουμε στα μέλη μας ότι η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) λήγει στις 31 Οκτωβρίου 2019 σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 του νόμου 3213/2003, που ορίζει ότι «…Η δήλωση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος…» και δεδομένου ότι η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2018 παρατάθηκε μέχρι την 30η Ιουλίου 2019 (ΦΕΚ 3057/Β/29-7-2019).

34534534