4234234

κ. Ευάγγελος Χριστιάς “Η δικαιοπολιτική επιλογή του private law enforcement στο δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού – Αποζημιωτική αγωγή ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων μετά τον Ν. 4529/2018 (Οδηγία 2014/104/ΕΕ)”

Αποθήκευση αρχείου (DOCX, Unknown)