5345

Κωνσταντίνος Ζαφειρούλης, Δικηγόρος, μέλος του Δ. Σ. Λάρισας – Εκτελεστότητα ποινών επί πλημμελημάτων

Κωνσταντίνος Ζαφειρούλης, Δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, κάτοχος μεταπτυχιακής ειδίκευσης στις Ποινικές και Εγκληματολογικές Σπουδές 

Εκτελεστότητα ποινών επί πλημμελημάτων

Αποθήκευση αρχείου (DOCX, Unknown)