Συνέντευξη τoυ Γ.Γ. της ΕΔΕ κ. Σαλάτα στην REAL NEWS

Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα κ. Νικολάου Σαλάτα

screen-shot-2017-07-17-at-2-20-07-pm