44t5t5457755t45t44

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Δ.Ε. ΤΗΣ 7/12/2019

ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
 Για τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ε.Δ.Ε. της 07.12.2019, στην οποία προσκληθήκαμε.

-Αρχικά θέλουμε να ευχαριστήσουμε και με την παρουσία μου σήμερα εδώ, το Δ.Σ. της ένωσής μας για την οικονομική μας ενίσχυση για την εκδρομή που πραγματοποιήσαμε στην Πολωνία  (από 19 έως 23/04/2019) η οποία ήταν πράγματι πετυχημένη.  

– Επίσης θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Πρόεδρο Εφετών κο Νάστα, για τα σχέδια των ποινικών αποφάσεων υπό το νέο ΠΚ και ΚΠΔ, που έχει εκπονήσει και μας έχει αποστείλει και έχουν μοιραστεί μεταξύ των συναδέλφων, τα οποία αποτελούν ένα πολύτιμο βοήθημα για την προσαρμογή των συναδέλφων στη σύνταξη των  ποινικών αποφάσεων υπό τα νέα νομοθετικά δεδομένα.

Επί των θεμάτων συζήτησης της συνεδρίασης, οι θέσεις μας είναι οι εξής:
1)    Οργανωτικά και άλλα θέματα της ΓΣ: Είμαστε σύμφωνοι με τον τρόπο αυτό οργάνωσης και λειτουργίας της ετήσιας Γ.Σ, ο οποίος έχει παγιωθεί τα τελευταία χρόνια.
2)    Για την τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης περί ανακατανομής των θέσεων Προέδρων Εφετών και Εφετών(άρθ. 38 ν. 4640/2019): Είμαστε κάθετα εναντίον του μέτρου: Αποτελεί ένα αποσπασματικό μέτρο που ευνοεί συγκεκριμένη κατηγορία δικαστών. Το επιχείρημα ότι υπάρχουν ανάγκες λόγω της αποκλειστικής απασχόλησης των Εφετών στα ποινικά Εφετεία, στα  μεγάλα δικαστήρια της Χώρας, Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πειραιά, είναι ένα εύκολο επιχείρημα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε δικαστήριο της Χώρας που  οι ποινικές δίκες απασχολούν συστηματικά παλαιότερο δικαστή που προεδρεύει, αρχαιότερο Εφέτη, ή αρχαιότερο Πλημμελειοδίκη. Άλλωστε η διατύπωση της διάταξης, ουδέν αναφέρει για τα άνω τρία δικαστήρια.
Ας δούμε τι συμβαίνει σε μεγάλες ποινικές δίκες του Εφετείου Πατρών, όπου διαρκούν μήνες και ο αρχαιότερος εφέτης που προεδρεύει έχει και τις πολιτικές αποφάσεις.   Αφού λοιπόν υπάρχει αυτή η αντιμετώπιση, γιατί να μην οδηγηθούμε με το ίδιο επιχείρημα και σε μεγαλύτερη αύξηση των οργανικών θέσεων των Προέδρων Πρωτοδικών. Για παράδειγμα, στο Πρωτοδικείο Πατρών, οι αρχαιότεροι Πρωτοδίκες προεδρεύουν μόνον στα τριμελή πλημμελειοδικεία  όπως και οι Πρόεδροι Πρωτοδικών, με τις ίδιες υπηρεσίες κάθε μήνα, ενώ είναι γνωστό ότι στα  μικρότερα ακόμη Πρωτοδικεία  οι αρχαιότεροι Πρωτοδίκες προοδεύουν συστηματικά στα Τριμελή και βέβαια έχουν και τα Μονομελή Πλημμελειοδικεία, ενώ εκτελούν παράλληλα και υπηρεσίες Προέδρου Υπηρεσίας. Καταδεικνύεται, ακόμη το άτοπο του εν λόγω μέτρου και από την ίδια την αναλογία που δημιουργεί, δηλαδή 1 πρόεδρος εφετών ανά 1,86 εφέτες(κάτω ακόμη και του 1 προς 2), με προηγούμενη αναλογία 115/460, δηλαδή αναλογία 1/4. Τόσες ανάγκες λοιπόν γι αυτό το υπηρεσιακό άλμα; απομονωμένο μάλιστα από τον συνδυασμό του με άλλες ανάλογες αυξήσεις θέσεων στους άλλους μικρότερους βαθμούς;
Από την άλλη πλευρά, τέτοιες νομοθετικές αποσπασματικές νομοθετικές πρωτοβουλίες, καταδικάζουν υπηρεσιακά άλλους συναδέλφους κατώτερου βαθμού και μιλάμε για τον πρώτο βαθμό, όπου στερούνται με το αποσπασματικό αυτό μέτρο την προοπτική υπηρεσιακής ανέλιξης με κανόνες ισότητας και δίκαιης αναλογίας, οι συνάδελφοι πρωτοδίκες και πρόεδροι πρωτοδικών, αφού το εν λόγω μέτρο παρατείνει την παραμονή συναδέλφων στον ανώτερο μεγαλύτερο βαθμό και καθυστερούν οι συνάδελφοι του κατώτερου βαθμού για την προαγωγή τους. Αυτό πρέπει να ειδωθεί, σε συνδυασμό με τις νομοθετικές παρεμβάσεις του πρόσφατου παρελθόντος, όπου είχαμε αύξηση των οργανικών  θέσεων των εφετών κατά 70 ή 72  συνολικά, προ 6ετίας περίπου επί κυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ(το έτος 2014), αλλά και της εν γένει υπηρεσιακής αστάθειας στις προαγωγές που καλά κρατεί στο δικαστικό σώμα και ουδείς αντιδρά όπως θα έπρεπε.
Συγκεκριμένα, στο πρόσφατο παρελθόν, υπάρχουν πρωτοδίκες που προήχθησαν στο βαθμό του προέδρου πρωτοδικών στα 11 και 12 χρόνια πρωτοδίκες και εν συνεχεία παρέμειναν στο βαθμό του προέδρου  πρωτοδικών 4 χρόνια και προήχθησαν σε εφέτες. Αμέσως οι επόμενες σειρές, όπως η 10η και η 11η αλλά αν συνεχιστεί η κατάσταση αυτή, και οι επόμενες, 13η, 14η και 15η κλπ, θα καθυστερήσουν για μεγάλο μη ανεκτό υπηρεσιακά χρόνο, στερούμενοι την προαγωγή, αφού ήδη, υπάρχουν μερικοί συνάδελφοι της 10ης σειράς που βρίσκονται στο 15ο χρόνο πρωτοδίκες, προήχθησαν στα 14 χρόνια οι περισσότεροι εξ αυτών, και όλοι της  11ης  σειράς, βρίσκονται ήδη στον 14ο χρόνο πρωτοδίκες. Τέτοιες δε αποκλίσεις υπάρχουν και στους εισαγγελείς, αφού στο πρόσφατο παρελθόν οι αντιεισαγγελείς προάγονταν σε εισαγγελέα σε χρόνο κάτω της 10ετίας (και στα 9 έτη ακόμη) και  σήμερα οι αντιεισαγγελείς προάγονται στα 11 και στα 13 ακόμη χρόνια.  Ποια προοπτική εξέλιξης έχουν οι συνάδελφοι αυτοί με την αποσπασματική παρούσα ρύθμιση;  εν όψει του ότι σήμερα υπάρχουν Πρόεδροι Πρωτοδικών που βρίσκονται στον βαθμό 6 και 7 χρόνια; Προφανώς μηδαμινή. Αναδεικνύεται λοιπόν με τον παρόν μέτρο, με εμφατικό τρόπο η έλλειψη της ίσης μεταχείρισης στην υπηρεσιακή κατάσταση των δικαστών (περιλαμβανομένων βέβαια των εισαγγελέων).
Η ένωση δικαστών και εισαγγελέων οφείλει να ενεργεί με στόχο την ωφέλεια και την προοπτική όλων των δικαστών και εισαγγελέων, με σταθερούς κανόνες ισότητας.
Η ένωσή μας και το Δ.Σ. σήμερα, όσο καμία άλλη φορά, πρέπει να λάβει πρωτοβουλίες, ώστε να υπάρχει υπηρεσιακή σταθερότητα στους δικαστές  και εισαγγελείς και να μην δημιουργούνται όπως με την παρούσα νομοθετική ρύθμιση, δύο κατηγορίες δικαστών (περιλαμβανομένων των εισαγγελέων), δηλαδή αυτοί που γρήγορα προάγονται και οι άλλοι, που θα συνεχίσουν να κάνουν τη δουλειά….., αλλά να μην μιλάνε και να μένουν καθηλωμένοι στο κατώτερο βαθμό, ελπίζοντας στην   νομοθετική συγκυρία, δηλαδή στην τύχη, για να «ξεκολλήσουν» και αυτοί.
Η ζητούμενη σταθερότητα, πρέπει να προστατεύει τον δικαστή από μεγάλες χρονικές αποκλίσεις στην προαγωγή, όπως αυτές που προαναφέρθηκαν. Ασφαλώς η ανάγκη που προκύπτει από ελλείψεις πρέπει να αντιμετωπίζεται νομοθετικά, πρέπει όμως να μην υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις, τριών, τεσσάρων, πέντε και πλέον ετών στις προαγωγές μεταξύ των σειρών. Στο σημείο αυτό, η πρόβλεψη του ΚΟΔΚΔΛ, στο άρθ. 77(προαγωγή χωρίς οργανική θέση στον επόμενο βαθμό στα 12 έτη), ήταν  ασφαλώς διορθωτική για την αντιμετώπιση τέτοιων μη ανεκτών αποκλίσεων η οποία βεβαία ανετράπη καθώς κρίθηκε αντισυνταγματική με την ΟλΣτε 11/2002. Όμως ενδεικτικά θα μπορούσε με την κατάλληλη επεξεργασία, να επαναδιατυπωθεί μια παρόμοια διάταξη με έτερες πιθανόν προϋποθέσεις ως δικλείδα ασφαλείας στην υπηρεσιακή κατάσταση και ανέλιξη των δικαστών σε περιβάλλον υπηρεσιακής σταθερότητας και προστασίας από τις αρνητικές αποκλίσεις.
Καταλήγοντας, διαφωνούμε με τη ρύθμιση.
Τέτοια ζητήματα, είναι κατεξοχήν ζητήματα που προϋποθέτουν ύψιστη συλλογική πρωτοβουλία του Δ.Σ. χωρίς  διαφωνίες ή τέτοιες διαφωνίες (όπως σήμερα) στο χειρισμό τόσο ευαίσθητων θεμάτων (μιλάμε συνάδελφοι για 86 θέσεις και για πλήρη μεταβολή του χάρτη στο βαθμό του Προέδρου Εφετών και των Εφετών, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά…..).
Καλούμε την ένωσή μας να λάβει άμεσα πρωτοβουλία για την αναστολή της εν λόγω ρύθμισης.
Καλούμε την ένωσή μας, στην λήψη πρωτοβουλίας για την αύξηση των θέσεων δικαστών όπως στην ΠΥΣ της 27.06.2019 είχε αποφασιστεί σε όλους  τους βαθμούς ταυτόχρονα και ενιαία, και σε κάθε περίπτωση να κινηθεί για την άμεση ψήφιση σχετικής νομοθετικής ρύθμιση μέσα στα πλαίσια της ανωτέρω ΠΥΣ.
Ζητούμε να πάρει η ένωσή μας πρωτοβουλίες για την κατοχύρωση της υπηρεσιακής κατάστασης των δικαστών με κανόνες ίσης μεταχείρισης ως προς το ζήτημα των προαγωγών.
3)    Για το ζήτημα της υποχρεωτικής διαμεσολάβησης: Είμαστε αντίθετοι και αναφερόμαστε σε όσα εκθέσαμε εγγράφως εν όψει της συζήτησης στην από 12.10.2019 συνεδρίαση του ΔΣ, στην οποία προσκληθήκαμε και αποστείλαμε τις θέσεις μας. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον έχει ψηφιστεί η σχετική ρύθμιση  και βρίσκεται σε ισχύ (ν. 4640/2019, ΦεΚ Α΄190/30.11.2019), πρέπει να γίνουν οι κάτωθι βελτιώσεις: α) να τεθούν εκτός ρύθμισης οι περιπτώσεις του άρθ. 592 παρ.3 ΚΠολΔ περίπτωση α,β, γ, (οικογενειακές διαφορές)λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα της ρύθμισης  όπου προέχον στοιχείο είναι ο στενός οικογενειακός δεσμός των εμπλεκομένων, που απαιτεί την άμεση εξέταση της υπόθεσης από τον δικαστή, χωρίς να προηγηθεί η εξωδικαστική διαμεσολάβηση υποχρεωτικού χαρακτήρα (άρθ. 6 του νόμου, υποχρεωτική δηλ.  η πρώτη συνεδρία ενώπιον του μεσολαβητή). Εξάλλου, δεν διακρίνει η διάταξη της διαμεσολάβησης στο άρθ. 6 και υπαγάγει και την περίπτωση β΄της παρ.3 του άρθ.592 που αντιβαίνει ευθέως με το άρθ. 612 ΚΠολΔ που αφορά την επικοινωνία του δικαστή με το τέκνο ως προαπαιτούμενο της δικαστικής κρίσης για την ανάθεση της άσκησης γονικής μέριμνας, ή της επιμέλειας, ή της επικοινωνίας αυτού στον έναν γονέα.
β) Αύξηση του χρηματικού ποσού – ορίου των υποθέσεων της τακτικής διαδικασίας Μονομελούς που υπάγονται στην υποχρεωτική εξωδικαστική διαμεσολάβηση (άρθ. 6) και είναι 50.000 ευρώ, ώστε να θεωρηθεί ανεκτή η πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση σε υποθέσεις που εξ αντικειμένου έχουν υψηλό κόστος εκδίκασης και δη των υποθέσεων που το αντικείμενό τους είναι ανώτερο του ½ της υλικής αρμοδιότητας του Μον.Πρωτοδικείου, κατ΄άρθ. 14παρ.2 ΚΠολΔ(250.000 ευρώ), δηλαδή άνω των 125.000 ευρώ. Συνεπώς να αυξηθεί το εν λόγω χρηματικό ποσό –όριο  και να υπάγονται οι υποθέσεις αρμοδιότητας του Μον.Πρωτ. με αντικείμενο άνω των 125.000 ευρώ.
γ) Ένα επίσης σημείο προβληματισμού είναι τα προσόντα του διαμεσολαβητή (άρθ. 12) και κατά πόσο η μη υποχρεωτική συμμετοχή νομικού στη διαδικασία είναι ανεκτή από το νομικό μας σύστημα(δηλαδή οι αντίδικοι με νομικούς παραστάτες δικηγόρους, θα εισφέρουν τη διαφορά τους προς επίλυση σε μη νομικό μεσολαβητή !).
4)    Για την πρόβλεψη του δικαστικού ενσήμου και στις αναγνωριστικές αγωγές του Πολυμελούς Πρωτοδικείου (άρθ. 42 ν. 4640/2019):
Προτείνουμε την κατάργηση της διάταξης. Ήδη υπάρχει το προηγούμενο της ρύθμισης του 2011 (ν. 3994/2011, άρθ. 72) που καταργήθηκε, λίγο μετά το 2012, Είναι αδικαιολόγητη η διάκριση μεταξύ των αγωγών των λοιπών δικαστηρίων και του πολυμελούς. Δεν μπορεί  μάλιστα στην αιτιολογία της θέσπισης της διάταξης να αναφέρεται ότι γίνεται προς ενίσχυση του θεσμού της εξωδικαστικής διαμεσολάβησης. Είναι μη ανεκτή η πρόσθεση εμποδίων στην πρόσβαση του πολίτη στα δικαστήρια και η νομοθέτηση ρύθμισης, δηλαδή πρόσθεση επιβάρυνσης που αφορά τη συζήτηση των αγωγών από τα δικαστήρια, προς δυσχέρναση τούτου, για την ενίσχυση εξωδικαστικού θεσμού όπως είναι ο ν. 4046/2019.
5)    Διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης “Δικαιοσύνη και Κινηματογράφος”
6)    Διοργάνωση σκακιστικής ημερίδας
7)    Διοργάνωση εκδρομής το Πάσχα του 2020
8)    Αίτημα Εφετείου Αθηνών για οικονομική ενίσχυση
9)    Αίτημα έγκρισης Χριστουγεννιάτικης γιορτής στη Λάρισα και στο Ηράκλειο Κρήτης
10)    Αίτημα Εταιρίας Προστασίας Ανηλίκων Σύρου για δωρεά.
Είμαστε σύμφωνοι με τις ανωτέρω εκδηλώσεις και αιτήματα.
11)    Θέση της Ένωσης επί της μεταφοράς της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (π.δ. 81/08.07.2019). Είμαστε αρχικά αντίθετοι. Οι δομές των Καταστημάτων Κράτησης, των υπηρεσιών επιμελητών ανηλίκων και προστασίας ανηλίκων, πρέπει να παραμείνουν στο σύστημα απονομής της δικαιοσύνης και να μην συνδέονται άμεσα διοικητικά με την αστυνομική αρχή.
Προτάσεις εκτός ημερήσιας διάταξης
Α) Σε σχέση με το γενικό ζήτημα της ταχύτητας της απονομής δικαιοσύνης και του όγκου των υποθέσεων που συσσωρεύονται στα δικαστήρια,  πρέπει πλέον  να δούμε συστηματικά το ζήτημα της αποποινικοποίησης του αδικήματος της δυσφήμησης και της συκοφαντικής δυσφήμησης (άρθ.362-363 ΠΚ). Αποτελεί ήδη αντικείμενο συζήτησης μεταξύ πολλών συναδέλφων και νομίζω ότι η ένωσή μας πρέπει να αρχίσει να το συζητά και να υποβάλει σχετική πρόταση, λόγω του μεγάλου όγκου που σήμερα  καταλαμβάνουν τέτοιες υποθέσεις στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης, δυσανάλογου με το ποινικό υπόβαθρο που πρέπει να έχει στη σύγχρονη εποχή ένα τέτοιο αδίκημα.

Β) Συνυπηρέτηση συζύγων δικαστικών λειτουργών. Ενημέρωση για την πορεία του νόμου για τον οργανισμό δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών, σχετικά με το ειδικό ζήτημα της συνυπηρέτησης των συζύγων δικαστικών λειτουργών (άρθ. 50παρ. 5 ν. 1756/1988 ως ισχύει με το άρθ.110 ν. 4055/2012). Γιατί η ένωσή μας  εφόσον δεν ψηφίζεται ο σχετικός νόμος ακόμη, δεν παρεμβαίνει για τη συγκεκριμένη τουλάχιστον ρύθμιση και δη τη βελτίωσή της και υπάρχει η σχετική εκκρεμότητα, παρόλο  που τροποποιείται συνεχώς ο εν λόγω κώδικας αποσπασματικά έως σήμερα για άλλα θέματα;  Το θέμα το έχω γνωστοποιήσει  προσωπικά εδώ και χρόνια σε όλες τις διοικήσεις της ένωσής μας και συνεχίζει αυτή η εκκρεμότητα η οποία δεν έχει κάποια δυσκολία, αλλά αντίθετα, η εν λόγω ρύθμιση ευθυγραμμιζόμενη απλώς ανάλογων ρυθμίσεων που ισχύουν ήδη σε ειδικές κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων, θα διευκόλυνε πολλούς συναδέλφους για την ανεμπόδιστη άσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων.

Πάτρα 07.12.2019
 Μετά τιμής,  
Εκ της   Εφετειακής Επιτροπής της περιφέρειας του Εφετείου Πατρών
Ο πρόεδρος, Μιχαήλ Τσέφας Πρωτοδίκης