44t5t5457755t45t44

ΘΕΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ 6-2-2021

ΘΕΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ 6-2-2021

Μαργαρίτα Στενιώτη, Εφέτης, Μέλος ΔΣ της ΕνΔΕ

Κώστας Βουλγαρίδης, Εφέτης, Μέλος ΔΣ της ΕνΔΕ

Νικήτας Βελίας, Ειρηνοδίκης, Μέλος ΔΣ της ΕνΔΕ

Μάνος Φωτάκης, Ειρηνοδίκης, Μέλος ΔΣ της ΕνΔΕ

 

                                                                                                Αθήνα, 8-2-2021

Ενημερώνουμε, καταρχήν, τους συναδέλφους περί του ότι: α) Το αίτημα, που υπεβλήθη, ήδη από το καλοκαίρι, από την υπογράφουσα το παρόν έγγραφο Μαργαρίτα Στενιώτη, Εφέτη και από την ίδια την 1-10-2020, κατά τη συνάντηση του Δ.Σ. με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, περί παροχής ψηφιακής υπογραφής σ’ όλους τους Δικαστικούς Λειτουργούς της Χώρας έχει γίνει αποδεκτό. Η εισαγωγή της ψηφιακής υπογραφής είναι πλέον γεγονός, με όλα τα πλεονεκτήματα που αυτό συνεπάγεται μεταξύ των οποίων και η δημοσίευση αποφάσεων εξ αποστάσεως και ήδη έχει ξεκινήσει η σχετική διαδικασία δημιουργίας αυτής, η οποία διαρκεί περί τα 20 λεπτά με τη χρήση των κωδικών taxisnet και β) Το αίτημα του υπογράφοντος το παρόν έγγραφο Κων/νου Βουλγαρίδη, Εφέτη, που υποβλήθηκε κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΕνΔΕ της 6-12-2020 και ακολούθως λίγες ημέρες αργότερα και από την Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος για τον κατά προτεραιότητα εμβολιασμό των Δικαστικών Λειτουργών λόγω της αυξημένης πολυκοσμίας, που θα υπάρξει στα Δικαστήρια και ενώ σταδιακά αποφασίζεται, αρμοδίως,   η άρση αναστολής λειτουργίας αυτών, θεωρούμε ότι έχει γίνει, επίσης, αποδεκτό, καθόσον στο σχετικό πρόγραμμα εμβολιασμών οι Λειτουργοί του Κράτους έχουν τεθεί στη δεύτερη σειρά προτεραιότητας μετά τους Υγειονομικούς και αυτό που απομένει είναι να καθορισθούν οι σχετικές λεπτομέρειες.

Α. Περαιτέρω και αναφορικά με τα θέματα ημερήσιας διάταξης του Δ.Σ. της ΕνΔΕ της 6-2-2021 οι θέσεις, που διατυπώσαμε είναι οι ακόλουθες:        

– Επί του 1ου θέματος: Δημόσια ανάδειξη και προβολή του αιτήματος για κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης στον δημόσιο τομέα και επαναφορά των Δώρων και Επιδομάτων αδείας.

Η θέση μας: Οι διεκδικήσεις της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων στο οικονομικό πεδίο, ανέκαθεν, διαπνέονταν από πνεύμα αλληλεγγύης. Η διεκδίκηση επαναφοράς των επιδομάτων εορτών και αδείας συνιστά πάγιο αίτημα όλων των Δικαστικών Ενώσεων και μας βρίσκει σύμφωνους, όπως επίσης και η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, η οποία (κατάργηση) είναι αυτονόητο ότι θα αφορά όλους τους αμειβόμενους από το Δημόσιο και ήδη έχει εξαγγελθεί επισήμως από την Κυβέρνηση. Ωστόσο, η δημόσια προβολή και ανάδειξη των εν λόγω ζητημάτων εκ μέρους της ΕνΔΕ για λογαριασμό ολόκληρου του Δημόσιου Τομέα (βλ. διατύπωση 1ου θέματος ημερήσιας διατάξεως) και σε συνεργασία με άλλους φορείς, όπως την ΑΔΕΔΥ, σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου της ΕνΔΕ, εκφεύγει των καταστατικών σκοπών της Ένωσης, καθότι άπτεται της κυβερνητικής πολιτικής, αναιρεί το θεσμικό ρόλο των Δικαστών και Εισαγγελέων ως Λειτουργών του Κράτους, οδηγεί σε δημοσιοϋπαλληλοποίηση αυτών και μοναδικό σκοπό έχει τη δημιουργία εντυπώσεων, σε μια εποχή, που λόγω πανδημίας, παρατηρείται ύφεση και αύξηση της ανεργίας.  Επιπροσθέτως, θα πρέπει να επισημανθεί ότι το εν ευρεία εννοία οικονομικό καθεστώς των Δικαστικών Λειτουργών ακολουθεί συγκεκριμένους συνταγματικούς κανόνες και δεν θα πρέπει να συμπλέκεται με το οικονομικό καθεστώς των Δημοσίων Υπαλλήλων. Το μέλος του Δ.Σ. Κων/νος Βουλγαρίδης εξέφρασε, επιπροσθέτως, την άποψη ότι, σε κάθε περίπτωση, η συζήτηση του άνω πρώτου ζητήματος θα πρέπει να αναβληθεί σε μεταγενέστερη συνεδρίαση του Δ.Σ. εξαιτίας της παρούσας υγειονομικής συγκυρίας, οι δυσμενείς επιπτώσεις της οποίας σε κάθε επίπεδο μονοπωλούν την επικαιρότητα. Συνεπώς, ως προς το πρώτο θέμα ψηφίσαμε αρνητικά στην εισήγηση.

Επί του 2ου θέματος: Συγκρότηση και λειτουργία Επιτροπής για συμμετοχή της Ένωσης στο Διεθνές Forum «Ελλάδα 2040».

Διοργανώτρια αρχή του εν λόγω φόρουμ είναι η Επιτροπή «Ελλάδα 2021». Στο φόρουμ συμμετέχουν 14 συνολικά φορείς μαζί με την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Οι υπόλοιποι δεκατρείς είναι: Η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος, η ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, η Σύνοδος των Ελληνικών Α.Ε.Ι., η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, η  Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων πληροφορικής και επικοινωνιών Ελλάδος, το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών και η Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων.

Η θέση μας: Η Επιτροπή, η οποία προτάθηκε από το Προεδρείο και υπερψηφίστηκε, επίσης, από το Προεδρείο, απαρτίζεται από συναδέλφους των Πολιτικών Δικαστηρίων και έναν συνάδελφο των Διοικητικών Δικαστηρίων. Καταψηφίσαμε την πρόταση του Προέδρου, διότι δεν μας διευκρίνισε τα κριτήρια επιλογής των συναδέλφων που θα εκπροσωπήσουν την Ένωση σ’ ένα σημαντικό forum, στο οποίο μετέχουν κυρίως οι παραγωγικοί κλάδοι της χώρας και στο οποίο θα υποβληθούν σημαντικές προτάσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, τις εργασιακές σχέσεις με δεδομένες και τις τεχνολογικές εξελίξεις (βλ. σχετικά την από 27-1-2021 παρουσίαση  των 14 φορέων).

Ο εκ των υπογραφόντων το παρόν Εφέτης Κων/νος Βουλγαρίδης διατύπωσε  την άποψη, την οποία και υπερψηφίσαμε ότι οι προτάσεις με τις οποίες θα προσέλθει η Ένωση στη δημόσια αυτή συζήτηση και οι οποίες θα πρέπει να σηματοδοτήσουν μία νέα εποχή εκσυγχρονισμού της Δικαιοσύνης σε κράτος – μέλος της Ε.Ε., όπως και κάθε συναφές θέμα συμπεριλαμβανομένου και αυτού της συγκρότησης της Επιτροπής, θα πρέπει να καθορισθούν από τη Γενική Συνέλευση του Σώματος, που έχει ορισθεί για την άνοιξη του τρέχοντος έτους, ενώ η υπογράφουσα το παρόν Εφέτης Μαργαρίτα Στενιώτη ανέφερε ότι στην Επιτροπή πρέπει να μετέχει εκπρόσωπος του Αρείου Πάγου. Τις τελευταίες αυτές προτάσεις ψηφίσαμε τα τέσσερα μέλη του Δ.Σ. που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος εγγράφου.

 – Επί του 3ου θέματος: Ανανέωση του ομαδικού ασφαλιστηρίου με την εταιρία Interamerican, του 5ου θέματος: Ενημέρωση και αποφάσεις για το ζήτημα των οικοπέδων στις Ροβιές και του 6ου θέματος: Δημιουργία e banking στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ψηφίσαμε σύμφωνα με την εισήγηση του Προεδρείου.

Επί του 4ου θέματος: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της πρότασης της επιτροπής Ειρηνοδικών για τις Ένορκες Βεβαιώσεις

Η Επιτροπή Ειρηνοδικών εισηγήθηκε προς το Δ.Σ. της ΕνΔΕ επί λέξει: α) «καθιέρωση της δυνατότητας λήψης της ένορκης βεβαίωσης ενώπιον Δικηγόρου και στο αρ. 421 ΚΠολΔ», δηλαδή για δικαστική χρήση και β) την κατάργηση της αρμοδιότητας του Ειρηνοδίκη για λήψη ενόρκων βεβαιώσεων, οι οποίες προορίζονται για διοικητική χρήση και τη μετάθεση της αρμοδιότητας αυτής στα, αντιστοίχως, αρμόδια όργανα της Διοίκησης (δογματικά ορθή προσέγγιση). Συνεπώς, η άνω Επιτροπή εισηγήθηκε, ουσιαστικά, την σταδιακή  κατάργηση της λήψης ενόρκων βεβαιώσεων ενώπιον του Ειρηνοδίκη με αόριστο μεσοδιάστημα παράλληλης λειτουργίας (λήψης και από δικηγόρους και από Ειρηνοδίκες). Οι υπογράφοντες το παρόν έγγραφο διατυπώσαμε αντιρρήσεις ως προς την άνω πρόταση, καθότι δεν προτείνεται ρητά η άμεση και πλήρης κατάργηση αυτού του μη δικαιοδοτικού καθήκοντος των Ειρηνοδικών, όπως άλλωστε είχαμε προτείνει στο Δ.Σ. της 12ης Δεκεμβρίου 2020. Κατόπιν αυτών, η κ. Ευθαλία Κώστα (μέλος του Δ.Σ. και της Επιτροπής Ειρηνοδικών) εισηγήθηκε την άμεση και πλήρη κατάργηση της εν λόγω αρμοδιότητας των Ειρηνοδικών και ως εκ τούτου ψηφίσθηκε   ομόφωνα η άμεση κατάργηση της λήψης ενόρκων βεβαιώσεων από τον Ειρηνοδίκη και η μεταφορά της αρμοδιότητας αυτής σε Δικηγόρο, με σχετική νομοθετική τροποποίηση.

          – Επί του 7ου θέματος: Έκδοση νέων ταυτοτήτων

Συμφωνήσαμε με την έκδοση νέων ταυτοτήτων. Επιπροσθέτως, ο εκ των υπογραφόντων το παρόν Κωνσταντίνος Βουλγαρίδης, Εφέτης, επεσήμανε με έγγραφό του τα εξής: «Οι υπηρεσιακές ταυτότητες των συναδέλφων, που εκδίδει σήμερα η ΕνΔΕ: α) Φέρουν μόνο το λογότυπο της Ένωσης και β) όλα τα στοιχεία των συναδέλφων τόσο στην ελληνική όσο και στη λατινική γραφή είναι καταχωρημένα χειρόγραφα. Κατόπιν αυτών προτείνω όπως οι ταυτότητες των Δικαστικών Λειτουργών, που εκδίδονται από την ΕνΔΕ να φέρουν επιπροσθέτως το σήμα της Ελληνικής Δημοκρατίας, καθώς και το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλα τα στοιχεία των συναδέλφων να καταχωρούνται με μηχανικό τρόπο, σύμφωνα δηλαδή με τις προδιαγραφές, που ισχύουν σε όλες τις σύγχρονες υπηρεσιακές ταυτότητες Λειτουργών του Κράτους». Ενώ η υπογράφουσα το παρόν Εφέτης Μαργαρίτα Στενιώτη υπέβαλε την πρόταση περί έκδοσης ταυτότητας της Διεθνούς Ένωσης Δικαστών και τόνισε την ανάγκη χορήγησης ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ, καθότι αυτή της Ένωσης βεβαιώνει μόνο την ιδιότητα μέλους της ΕνΔΕ.

Β. Επιπρόσθετα ζητήματα για καταχώριση στα πρακτικά:

Οι υπογράφοντες το παρόν έγγραφο, εισηγηθήκαμε, μεταξύ άλλων θεμάτων, και:

1) τη διατύπωση αιτήματος από το σύνολο των μελών του Δ.Σ. για συμμετοχή των Δικαστικών Ενώσεων στη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για την τροποποίηση του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών

2) τη διατύπωση αιτήματος για τη νομοθετική τροποποίηση της βαθμολογικής και μισθολογικής αντιμετώπισης των Ειρηνοδικών. Η έρευνα του ζητήματος μετατέθηκε σε επόμενο Δ.Σ..  

3) Την άμεση κάλυψη των ΗΔΗ κενών οργανικών θέσεων Ειρηνοδικών και αυτών που θα δημιουργηθούν  με την αποχώρηση συναδέλφων τον Ιούνιο του έτους 2021, σύμφωνα και με την  απόφαση με αριθμό 36/2020 της Διοικητικής Ολομέλειας του Αρείου Πάγου.

Ο υπογράφων, μέλος του ΔΣ, Κωνσταντίνος Βουλγαρίδης, Εφέτης, εισηγήθηκε επιπροσθέτως:  

1) Την αξιοποίηση του προγράμματος ψηφιοποίηση και νέες τεχνολογίες του ΕΣΠΑ 2021-2027, στο οποίο έχει ενταχθεί και το ΥΠΔΙΚ ώστε να ενταχθεί σε αυτό ο εξοπλισμός των Δικαστικών Λειτουργών με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, όπως και τα δικαστήρια της χώρας (στο μέτρο που απαιτείται)

2) Τη λήψη απόφασης περί έναρξης συζητήσεων μεταξύ ΕνΔΕ και εκπροσώπων ασφαλιστικών εταιρειών για  προτάσεις ιδιωτικής ασφάλισης για τα μέλη της Ένωσης μας (όχι σε επίπεδο ομαδικού συμβολαίου αλλά σε επίπεδο ατομικών-οικογενειακών συμβολαίων) δεδομένου ότι μεγάλος αριθμός συναδέλφων έχει στραφεί σταδιακά σε αυτό το είδος ασφάλισης. Ένα πρώτο ολοκληρωμένο βήμα είχε γίνει ήδη από το έτος 2015 (με την Εθνική Ασφαλιστική οι προτάσεις της οποίας θα πρέπει να επικαιροποιηθούν). Η πρόταση αυτή απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία.

3) Διοργάνωση Επιστημονικού Συνεδρίου από κοινού με τον ΔΣΑ (όταν καταστεί εφικτό) με θέμα: «Η κυρωθείσα με το Ν. 1126/1981 από 23 Νοεμβρίου 1972 Διεθνής Σύμβαση για την προστασία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς – η νομική διάσταση και οι έννομες συνέπειες χαρακτηρισμού ενός ιστορικού μνημείου ως μνημείου παγκόσμιας κληρονομιάς – πολιτισμός και θρησκευτική ελευθερία». Αποτύπωση, τέλος, των συμπερασμάτων των εργασιών του Συνεδρίου σε κοινή ανακοίνωση. Η πρόταση αυτή επίσης απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία.

Ο υπογράφων Νικήτας Βελίας εισηγήθηκε την ανάληψη από την ΕνΔΕ της δαπάνης αγοράς και διανομής στα Ειρηνοδικεία της χώρας του συγγράμματος του Γρηγορίου Κομπολίτη, Ειρηνοδίκη,  με τίτλο:   «ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.4745/2020 (ΦΕΚ Α 214/06.11.2020) τροποποίηση του Ν.3869/2010 – προσθήκη άρθρων 4Α ως 4Κ , ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του Ν.3869/2010 ερμηνεία κατ’ άρθρο – Παρατηρήσεις επί των νομοθετικών μεταβολών – Νομοθετικό καθεστώς εκκρεμών υποθέσεων. Νομολογία – Υποδείγματα» , εκδόσεις  ΝΟΜΟΡΑΜΑ , προς αρωγή των συναδέλφων εν όψει θέσεως σε ισχύ των επικείμενων νομοθετικών αλλαγών, με την αιτιολογία ότι αποτελεί το μοναδικό πόνημα που αντιμετωπίζει με επιστημονική αρτιότητα και πραγματιστική προσέγγιση τα προβλήματα, που αναφύονται από την εφαρμογή του ως άνω νόμου. Η  έρευνα του ζητήματος μετατέθηκε σε επόμενο ΔΣ. 

 Μαργαρίτα Στενιώτη, Εφέτης, Μέλος ΔΣ της ΕνΔΕ

Κώστας Βουλγαρίδης, Εφέτης, Μέλος ΔΣ της ΕνΔΕ

Νικήτας Βελίας, Ειρηνοδίκης, Μέλος ΔΣ της ΕνΔΕ

Μάνος Φωτάκης, Ειρηνοδίκης, Μέλος ΔΣ της ΕνΔΕ