ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ

      Με τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή άλλης διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις» γίνεται δεκτό το έγγραφο αίτημα που κατέθεσε η Ε.Δ.Ε. στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και παρατείνεται ο πίνακας επιτυχόντων Ειρηνοδικών μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018, καλύπτοντας έτσι κενές θέσεις Ειρηνοδικών που θα ανακύψουν στο μέλλον.

       Συναντήθηκε σήμερα στα γραφεία της Ένωσης το Προεδρείο με δόκιμους Ειρηνοδίκες και αφού τους ενημέρωσε για τις πρόσφατες προαγωγές Ειρηνοδικών Δ’ Τάξης, αντάλλαξε μαζί τους απόψεις και άκουσε τους προβληματισμούς τους. Διαπιστώθηκε ότι από τους 43 συναδέλφους που παραλείφθηκαν από τις προαγωγές σε Ειρηνοδίκες Δ’ τάξης, οι 15 έχουν ήδη εισαχθεί στην Ε.Σ.ΔΙ., οι 23 δεν είχαν συμπληρώσει δωδεκάμηνη πραγματική άσκηση λόγω αδειών (κύησης, λοχείας, ανατροφής τέκνου) και μόλις 5 αφορούσαν άλλες περιπτώσεις. Για όλους τους συναδέλφους που θα συνεχίσουν την δοκιμασία τους για άλλο ένα έτος θα ισχύσει κατ’ ανάλογη εφαρμογή το άρθρο 76 παρ. 1β’ του ΚΟΔΚΔΛ ώστε ο εκ των υστέρων διορισμός τους θα ενεργήσει αναδρομικά ως προς τον καθορισμό της σειράς αρχαιότητας με βάση την σειρά που είχαν στον εισαγωγικό διαγωνισμό.

 

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2017.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ