44t5t5457755t45t44

Θέση του Προέδρου της Εφετειακής Επιτροπής Πάτρας κ. Μιχαήλ Τσέφα- Πρωτοδίκη

ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Για τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ε.Δ.Ε. της 23.01.2020, στην οποία προσκληθήκαμε.

-Οι πρωτοβουλίες μείωσης της έντασης στην αντιπαράθεση που προέκυψε το τελευταίο χρονικό διάστημα με τους εκπροσώπους των δικηγόρων, με κινήσεις μετριοπαθείς αλλά με επιχειρήματα από την πλευρά της Ένωσής μας, είναι, θεωρούμε, ορθές και αναγκαίες για την καλή πορεία στις σχέσεις των εκπροσώπων μας με τους εκπροσώπους των δικηγόρων και στις εν γένει σχέσεις μας με τους δικηγόρους οι οποίες συντριπτικά είναι καλές στην καθημερινή άσκηση των καθηκόντων μας. Αυτό όμως προϋποθέτει και ανάλογη στάση από την άλλη πλευρά. Ανακοίνωση όπως αυτή στις 11.01.2020 του Προέδρου της Ολομέλειας των Δικηγόρων Συλλόγων, είναι προφανές από το περιεχόμενό της ότι δε βοηθά.

Νομίζουμε όμως, ότι η διαιώνιση του ζητήματος με νέες ανακοινώσεις από την πλευρά μας, θα δημιουργήσει περιττή όξυνση που κανείς δεν τη θέλει. Ας σταματήσει λοιπόν το όλο ζήτημα εδώ. Η μετριοπαθής στάση της Ένωσής μας με καλή πίστη, αλλά με επιχειρήματα, θα βοηθήσει.

-Ως προς το ζήτημα της ανακοίνωσης από 16.01.2020 που υπογράφει ο Πρόεδρός της Ένωσής μας, προς υποστήριξη των εισαγγελέων που άσκησαν τις διώξεις για τα επεισόδια στο Κουκάκι, θεωρούμε ότι είναι ορθή, καθώς αυτός είναι ο βασικός προορισμός της Ένωσής μας, η αλληλέγγυα δηλαδή στάση και η δημόσια συλλογική προάσπιση μέσω των εκπροσώπων μας, των συναδέλφων δικαστών και εισαγγελέων στην άσκηση του δικαιοδοτικού τους έργου. Ο δικαστής και ο εισαγγελέας έχει μοναχικό δρόμο στην άσκηση των καθηκόντων του. Η συνταγματική κατοχύρωση της λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας των δικαστικών λειτουργών (δικαστών και εισαγγελέων) κατ΄άρθ. 87παρ.1 Σ, είναι ασφαλώς ένα υψηλό προνόμιο με βαρύ θεσμικό και πραγματικό περιεχόμενο. Τούτο όμως δεν αναιρεί τον μοναχικό δρόμο κατά την άσκηση του δικαιοδοτικού έργου του δικαστή και του εισαγγελέα, όταν μάλιστα η κρίση του έχει συνέπειες με έντονο αντίκτυπο στην κοινωνία και ακολουθείται από κριτική η οποία λαμβάνει διαστάσεις και πραγματοποιείται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από τους συλλογικούς φορείς που μπορεί να θίγονται ή να θεωρούν ότι θίγονται από μια τέτοια κρίση, αλλά και από μέλη της εκτελεστικής εξουσίας. Εκεί θεωρούμε ότι σοφά ο συνταγματικός νομοθέτης προέβλεψε ένα ισχυρό αντίβαρο υπέρ του δικαστή και του εισαγγελέα, τη δυνατότητά του να συγκροτεί ενώσεις (δικαστών και εισαγγελέων) κατ΄άρθ.89 παρ.5 Σ. Δηλαδή ο δικαστής και ο εισαγγελέας μπορεί να οργανώνει και να συμμετέχει σε συλλογικά όργανα ώστε να διευκολύνεται το δικαιοδοτικό του έργο. Αυτή η συλλογική του δυνατότητα όπως εκφράζεται μέσω των δικαστικών ενώσεων, μπορεί και πρέπει να είναι ο άοκνος υπερασπιστής του, ώστε να νιώθει την αλληλεγγύη των συναδέλφων του σε μια δυσκολία υπηρεσιακή, όταν γίνεται στόχος άδικης δημόσιας κριτικής στην οποία κατά την άσκηση των καθηκόντων του δεν μπορεί ως άτομο να αντιδράσει. Εκεί λοιπόν οι ενώσεις μας και οι εκπρόσωποί μας πρέπει να παρεμβαίνουν για να οριοθετούν τα ζητήματα στη σωστή τους βάση, να ενημερώνεται προς τούτο η κοινωνία, αλλά και να αντιλαμβάνονται όλοι οι εμπλεκόμενοι συλλογικοί και θεσμικοί φορείς. Η παρέμβαση και η εξωτερίκευση αυτή της αλληλέγγυας στάσης των εκπροσώπων μας, δεν πιστεύουμε βέβαια ότι πρέπει να γίνεται «έτσι», γενικά και αναιτιολόγητα, δηλαδή από τυπικό συναδελφικό καθήκον, αλλά από γνήσια υποχρέωση προκειμένου να γνωστοποιούμε στην κοινωνία συνεχώς, τη φύση του δικαιοδοτικού μας έργου, ότι η κρίση μας, είτε πρόκειται για απόφαση, είτε για την άσκηση ποινικής δίωξης, είναι η συνέπεια μιας επιστημονικής διεργασίας με βάση το εισφερόμενο αποδεικτικό υλικό και όχι μια αυθαίρετη απόφαση με βάση το χαρακτήρα του εκάστοτε δικαστή ή εισαγγελέα. Γι αυτό και στα φαινόμενα, όπως εκείνα των αντιδράσεων μερίδας των εκπροσώπων των αστυνομικών, κατά των εισαγγελέων, ως προς τις διώξεις πλημμεληματικού χαρακτήρα που άσκησαν για τα επεισόδια που έλαβαν χώρα στο Κουκάκι, σε βάρος συναδέλφων τους από αναρχικές ομάδες και έλαβαν έκταση από τα ΜΜΕ, πρέπει, με βάση τον προορισμό της ένωσής μας, να βγαίνουμε μπροστά στην κοινωνία και να την ενημερώνουμε, όχι βέβαια με όρους αντιδικίας αλλά με όρους αλήθειας.

Πάτρα 23.01.2020
Μετά τιμής,
Εκ της Εφετειακής Επιτροπής της περιφέρειας του Εφετείου Πατρών
Ο πρόεδρος,
Μιχαήλ Τσέφας Πρωτοδίκης.