Η ΠΛΗΡΗΣ ΠΤΩΧΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΤΩΧΩΝ, Μαργαρίτας Στενιώτη, Νικήτα Βελία, Μάνου Φωτάκη, Μέλη Δ.Σ. της ΕΔΕ

Μαργαρίτα Στενιώτη, Εφέτης

Νικήτας Βελίας, Ειρηνοδίκης

Μάνος Φωτάκης, Ειρηνοδίκης

Μέλη Δ.Σ. της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

 

Με συνεχή αρθρογραφία οι υπογράφοντες την παρούσα  είχαμε επισημάνει, ήδη από το θέρος του περασμένου έτους, τα προβλήματα, που θα δημιουργούσε η ψήφιση του σχεδίου νόμου περί επίσπευσης των χιλιάδων υποθέσεων υπερχρεωμένων νοικοκυριών και επαναπροσδιορισμού αυτών στα προβλεπόμενα στενά χρονικά περιθώρια και είχαμε αιτηθεί τη μη ψήφιση τέτοιου νόμου. Μετά τη ψήφιση δε αυτού είχαμε επισημάνει, και πάλι, τα προβλήματα εφαρμογής αυτού του νόμου κυρίως δε με το από 7-12-2020  άρθρο μας με τον τίτλο «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4745/2020 (ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ) ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΔΙΕΞΟΔΟΥ» (δημ. στην ιστοσελίδα της ΕνΔΕ). Ειδικότερα, είχαμε επισημάνει τόσο τις αρνητικές συνέπειες που θα έχει η εφαρμογή του ν. 4745/2020 για τα Ειρηνοδικεία της χώρας και τους Δικαστικούς Λειτουργούς, που θα κληθούν να εκδικάσουν τις χιλιάδες εκκρεμείς υποθέσεις όσο και για τους υπερχρεωμένους  πολίτες και μάλιστα  εν μέσω της πανδημίας, που πλήττει όχι μόνο τη χώρα μας αλλά ολόκληρη την ανθρωπότητα.  Αποδοκιμάσαμε δε το αυθαίρετο συμπέρασμα μίας άτυπης επιτροπής Ειρηνοδικών ότι  «το 30% των υποθέσεων δεν θα επαναπροσδιοριστεί» και τούτο διότι μία τέτοια αναφορά, διατυπωθείσα μάλιστα από Δικαστικούς Λειτουργούς, αντίκειται στις αρχές του Κράτους Δικαίου και στο συνταγματικά θεμελιωμένο δικαίωμα της δικαστικής προστασίας των οφειλετών. Καταδείξαμε την αδυναμία επαναπροσδιορισμού των εν λόγω υποθέσεων για λόγους που συνέχονται με την ανέχεια των πολιτών λόγω της πανδημίας. Καταδείξαμε τις διαδικαστικές δυσκολίες επαναπροσδιορισμού των εν λόγω υποθέσεων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Επιτροπής Γενικής Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Καταδείξαμε την αδυναμία συγκέντρωσης από τους υπερχρεωμένους πολίτες των πολυάριθμων εγγράφων που απαιτεί ο ν. 4745/2020. Παράλληλα, όμως, προτείναμε και λύσεις, οι οποίες δεν εισακούσθηκαν. Δυστυχώς, οι προβλέψεις μας επαληθεύτηκαν, καθότι σε μία ημέρα (15-1-2021) εκπνέει η προθεσμία επαναπροσδιορισμού 20.000 εκκρεμών αιτήσεων υπερχρεωμένων νοικοκυριών των ετών 2013 – 3014 και μόλις 4.500 αιτήσεις έχουν επαναπροσδιορισθεί και συνεπώς χιλιάδες πολίτες θα στερηθούν το δικαίωμα δικαστικής προστασίας λόγω δυσλειτουργιών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, λόγω οικονομικής αδυναμίας των πολιτών να ανταπεξέλθουν στα έξοδα της εν λόγω διαδικασίας και λόγω αδυναμίας συγκέντρωσης των απαραίτητων εγγράφων εν μέσω πανδημίας και με δεδομένο ότι πολλές περιοχές της χώρας και ολόκληροι νομοί  έχουν κηρυχθεί σε οριζόντιο καθεστώς αναστολής δραστηριοτήτων (lockdown).    Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνεδρίασε στις 10-1-2021, αιτήθηκε την  παράταση της προθεσμίας επαναπροσδιορισμού των αιτήσεων. Με τροπολογία δε που κατατέθηκε στη Βουλή με την οποία ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης παρατάθηκε μέχρι και τις 31-1-2021 η άνω προθεσμία υποβολής των αιτήσεων επαναπροσδιορισμού, ήτοι για διάστημα δέκα έξι (16) ημερών !!! Η προθεσμία δε των δέκα εργάσιμων ημερών είναι αυτονόητο ότι δεν είναι επαρκής, ώστε να προστατευθούν τα δικαιώματα των υπερχρεωμένων πολιτών σε μία χώρα που υπολειτουργεί. Επίσης, ουδεμία πρόβλεψη υπάρχει για παράταση των λοιπών προθεσμιών του ν. 4745/2020, τη στιγμή που οι αρμόδιοι ομιλούν τεκμηριωμένα για τρίτο κύμα πανδημίας. Συνεπώς,  οφείλει το αρμόδιο Υπουργείο να προβλέψει νομοθετικά την παράταση των προβλεπόμενων προθεσμιών  επαναπροσδιορισμού των αιτήσεων για εύλογο χρόνο, που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερος του εξαμήνου και με δεδομένο ότι δεν υφίσταται πλέον άλλη διαδικασία  διάσωσης της κύριας κατοικίας  του οφειλέτη, με αποτέλεσμα, σε συνδυασμό με την πρόσφατη πρόβλεψη πτώχευσης φυσικών προσώπων, να αποτελεί μονόδρομο η πλήρης πτωχοποίηση των ήδη πτωχών.