42344234

ΖΩΝΤΑΝΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕ LIVE STREAMING

Αθήνα, 16/12/2022
Αρ.Πρωτ.: 536

ΖΩΝΤΑΝΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕ LIVE STREAMING

     Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι η φετινή τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσής μας, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17/12/2022 στις 9.30 στο αμφιθέατρο του Εφετείου Αθηνών, θα καλυφθεί ζωντανά μέσω live streaming στην ηλεκτρονική σελίδα ende.gr/livetv.


    Η δυνατότητα αυτή, που δίνεται για όσους συναδέλφους βρίσκονται εκτός Αθηνών και δεν μπορούν να παρευρεθούν στην Συνέλευση, δεν υποκαθιστά τη σπουδαιότητα της φυσικής σας παρουσίας στο Εφετείο Αθηνών.

54543534553455