44t5t5457755t45t44

ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ 6-2-2021, Δημ. Φούκα, Πρ. Πρωτοδικών, μέλους ΔΣ ΕνΔΕ, Ελευθ. Κώνστα, Εφέτη, μέλους ΔΣ ΕνΔΕ

ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ 6-2-2021

 

Δημήτριος Φούκας, Πρόεδρος Πρωτοδικών, μέλος ΔΣ ΕνΔΕ

Ελευθερία Κώνστα, Εφέτης, μέλος ΔΣ ΕνΔΕ

 

Αθήνα, 9-2-2021

 

Α] Επί του θέματος για την δημόσια ανάδειξη και προβολή του αιτήματος για κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης στον δημόσιο τομέα και επαναφορά των δώρων και επιδομάτων αδείας.

 

Ουδείς δύναται να διαφωνήσει με την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, η οποία λειτούργησε ως μέτρο μείωσης των αποδοχών, όχι μόνο των Δικαστικών και Εισαγγελικών λειτουργών, αλλά όλων των βαρυνομένων με αυτή, ούτε με την επαναφορά των επιδομάτων εορτών και αδείας. Η κατάργηση του εν λόγω φορολογικού βάρους έχει εξαγγελθεί επισήμως από την Κυβέρνηση ως ανειλημμένη δέσμευση και ήδη έχει καταργηθεί για μεγάλο μέρος των φορολογουμένων. Η δημόσια προβολή και ανάδειξη του ζητήματος αυτού από την ΕνΔΕ, από κοινού με την ΑΔΕΔΥ και οργανώσεις συνταξιούχων, σύμφωνα με όσα ανέφερε το προεδρείο, έρχεται σε αντίθεση με την θεσμική θέση και τον ρόλο των Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών, συνιστά δε υποχώρηση από την αρχή της συνταγματικής αναγνώρισης του οικονομικού καθεστώτος των Δικαστικών Λειτουργών και δημιουργεί την εντύπωση ένταξης στον δημοσιοϋπαλληλικό κορμό.

 

Β] Επί του θέματος σχετικά με την συγκρότηση και λειτουργία επιτροπής για συμμετοχή της Ένωσης στο Διεθνές Forum «Ελλάδα 2040».

 

Η ΕνΔΕ δεν έχει κανένα λόγο να αρνηθεί τη συμμετοχή της στον δημόσιο διάλογο, να διατυπώσει θέσεις και στρατηγικής φύσεως επιλογές για το μέλλον της Δικαιοσύνης στην Χώρα. Η ΕνΔΕ πρέπει να συμμετάσχει στις εργασίες του Forum «Ελλάδα 2040», με θέσεις οι οποίες θα διακρίνονται για την μεταρρυθμιστική και εκσυγχρονιστική πνοή τους, με σκοπό τη βελτίωση της απονομής της δικαιοσύνης προς όφελος του πολίτη και τις προστασίας και ενίσχυσης των συνταγματικών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Η πρόταση του προεδρείου αναθέτει την εκπροσώπηση της ΕνΔΕ σε μέλος του δ.σ. άλλης δικαστικής ένωσης και αγνοεί το Ανώτατο Δικαστήριο της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης, δεν παρέχει δε κανένα εχέγγυο ότι οι θέσεις που θα εκφράσει θα κινηθούν στην κατεύθυνση που αναφέρθηκε και δεν θα περιορισθούν στην επανάληψη της άρνησης κάθε σκέψης μεταρρύθμισης, που εκφράζεται από το προεδρείο, δεδομένου ότι τα κριτήρια επιλογής των μελών της επιτροπής είναι, τουλάχιστον, «ασαφή». Σε κάθε περίπτωση, η παρουσίαση θέσεων, οι οποίες δεν είναι αποτέλεσμα δημοκρατικών διαδικασιών και διαλόγου είτε μεταξύ των εκλεγμένων μελών του διοικητικού συμβουλίου είτε της γενικής συνέλευσης, συνιστά περιφρόνηση προς τις δημοκρατικές διαδικασίες και τα μέλη της ΕνΔΕ.

 

Γ] Επί του θέματος σχετικά με την πρόταση της επιτροπής Ειρηνοδικών για τις Ένορκες Βεβαιώσεις.

Θεωρούμε ότι η αρμοδιότητα του Ειρηνοδίκη για λήψη ενόρκων βεβαιώσεων, οι οποίες προορίζονται είτε για δικαστική είτε για διοικητική χρήση, δεν ανάγεται στα πλαίσια των δικαιοδοτικών-δικαστικών καθηκόντων των Ειρηνοδικών και ότι η αρμοδιότητα αυτή πρέπει να ανατεθεί στο σώμα των Δικηγόρων.

Δ] Επί των θεμάτων που αφορούν την ανανέωση του ομαδικού ασφαλιστηρίου με την εταιρία Interamerican, τον περαιτέρω χειρισμό του ζητήματος των οικοπέδων στις Ροβιές, την δημιουργία e-banking στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και την έκδοση νέων ταυτοτήτων μελών από την ΕνΔΕ, συμφωνούμε με την εισήγηση του Προεδρείου.

 Επιπλέον, επαναφέραμε το αίτημα για τον κατά προτεραιότητα εμβολιασμό των Δικαστικών και Εισαγγελικών λειτουργών, ο οποίος είναι απαραίτητος πριν την άρση της αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων και ταυτόχρονα προϋπόθεση για την ασφαλή λειτουργία τους και την προστασία των συναδέλφων, διατυπώσαμε τις θέσεις μας σχετικά με τον τρόπο ηχογράφησης της ποινικής δίκης (περιορισμός σε συγκεκριμένα τμήματα της διαδικασίας) και της σύνταξης των πρακτικών και ζητήσαμε την διοργάνωση διαδικτυακών σεμιναρίων από την ΕνΔΕ.