Στιγμιότυπο-2019-04-03-8.55.44-μμ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΕΦΕΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΜΑΥΡΙΔΗ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΕΦΕΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΜΑΥΡΙΔΗ
Προς το Διοικητικό Συμβούλιο Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

    Με μεγάλη μας έκπληξη διαπιστώσαμε ότι στο νομοσχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση για το νέο Πτωχευτικό Κώδικα η κύρια αρμοδιότητα για τις πτωχεύσεις φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων μεταφέρεται από το Πολυμελές Πρωτοδικείο στο Ειρηνοδικείο, το οποίο θα είναι αποκλειστικά αρμόδιο για τις πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου, που αφορούν φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις με ενεργητικό έως 350.000 ευρώ, δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος των πτωχεύσεων στη χώρα μας. Ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας, ο οποίος θα ισχύσει από το έτος 2021 μαζί με το προωθούμενο νομοσχέδιο για τον επαναπροσδιορισμό όλων των υποθέσεων του νόμου 3869/2010 εντός του έτους 2021 θα έχει ως αποτέλεσμα την υπηρεσιακή εξουθένωση πολλών Ειρηνοδικών εντός του ανωτέρω έτους καθώς και τα επόμενα έτη. Είναι χαρακτηριστικό ότι Ειρηνοδίκες σε ορισμένα Ειρηνοδικεία θα χρεωθούν εντός του έτους 2021 παραπάνω από 300 δικογραφίες υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων του νόμου 3869/2010, μέγεθος αδιανόητο για Δικαστές σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και παράλληλα θα επιφορτιστούν σχεδόν με το σύνολο των πτωχεύσεων, ενώ θα πρέπει να εκδικάσουν και να εκδώσουν αποφάσεις και για όλες τις άλλες υποθέσεις (εμπράγματες, μισθωτικές, εργατικές, κοινοχρήστων, νέα τακτική, μικροδιαφορές, αυτοκινητιστικές, ασφαλιστικά μέτρα), όπως και να διεκπεραιώνουν και τις υπόλοιπες δικαστικές εργασίες (διαταγές πληρωμής, σωματεία, κληρονομητήρια, κατ’ οίκον έρευνες) χωρίς να υπάρχει κάποια πρόβλεψη για αύξηση των οργανικών τους θέσεων, αύξηση των οργανικών θέσεων γραμματέων Ειρηνοδικείων, βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής των Ειρηνοδικείων κλπ. Για το λόγο αυτό ζητούμε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης να αντιταχθεί άμεσα στην εμπλοκή των Ειρηνοδικών στο νέο Πτωχευτικό Κώδικα και να αιτηθεί συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, στην οποία θα του εξηγήσει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι δεν είναι δυνατό οι Ειρηνοδίκες να επιβαρυνθούν εντός των επόμενων ετών τόσο με χιλιάδες υποθέσεις του νόμου 3869/2010 όσο και με το σύνολο σχεδόν των πτωχεύσεων φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων και ότι το ανωτέρω θα οδηγήσει σε περαιτέρω καθυστέρηση στην απονομή της δικαιοσύνης. Το θέμα είναι ιδιαιτέρως σοβαρό και επείγον και για το λόγο αυτό θεωρούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, αν και προσωρινό, πρέπει να συγκληθεί άμεσα και να αντιδράσει πριν την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας της διαβούλευσης που είναι η 10-9-2020.

 

Μετά τιμής,

Χαράλαμπος Μαυρίδης-Εφέτης

Γιώργος Σαπαντζής-Εισαγγελέας Εφετών

Σωτήρης Μπακαΐμης-Εφέτης

Βασίλειος Κατέρης-Πρόεδρος Πρωτοδικών

Ιωάννης Αρβανίτης-Πρωτοδίκης

Ιωάννης Γραμματικός-Πρωτοδίκης

Δημήτριος Δημητριάδης-Ειρηνοδίκης Γ’ Τάξης

Δέσποινα Καραγιάννη-Ειρηνοδίκης Γ’ Τάξης