Επιστολή προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά με την επανέναρξη λειτουργίας των Ειρηνοδικείων

Αθήνα, 23-4-2020  

 Αρ. Πρωτ. 181

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Κοιν.

κ. Υφυπουργό Δικαιοσύνης

κ. Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Δικαιοσύνης

κ. Πρόεδρο Αρείου Πάγου

—————-  

Θέμα: Σχετικά με την  επανέναρξη λειτουργίας των Ειρηνοδικείων

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Κατόπιν των δημόσιων δηλώσεών σας, ότι η  άρση των περιοριστικών μέτρων που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση των συνεπειών από την εξάπλωση του κορωνοιού, θα ξεκινήσει με την  επαναλειτουργία των  Ειρηνοδικείων ,  με υποθέσεις εγγραφής συναινετικών προσημειώσεων , γεγονός που θα συμβάλει στην εκκίνηση της οικονομίας ,θα επιθυμούσαμε να θέσουμε υπόψη σας τα εξής:

Ως γνωστόν βάσει του άρθρου   683παρ.3 του   ΚΠολΔ τα Ειρηνοδικεία είναι αποκλειστικά αρμόδια για την συναινετική  εγγραφή  ή άρση προσημείωσης  υποθήκης. Κατά συνέπεια κάθε Ειρηνοδικείο είτε μεγάλης περιφέρειας όπως τα Ειρηνοδικεία Αθηνών ,Θεσσαλονίκης ,Πειραιά, είτε μικρότερης  ακόμη και το πιο απομακρυσμένο, είναι αρμόδιο και θα κληθεί να εκδικάσει αντίστοιχες υποθέσεις. Ακόμη κι αν επιλεγεί τελικά ο φημολογούμενος τρόπος με την κατάθεση   του  φακέλλου της δικογραφίας από  τους πληρεξούσιους δικηγόρους στην γραμματεία,   με σκοπό την αποφυγή του συνωστισμού, ο οποίος είναι αναμενόμενος στα μεγάλα κυρίως Ειρηνοδικεία, ανακύπτει ως σημαντικό το ζήτημα της λήψης των κατάλληλων μέτρων ασφαλείας . Ήδη έγινε γνωστό μέσω δημοσιεύματος ότι  εξετάζεται  ενα ευρύ πλέγμα προστατευτικών μέτρων για την επαναλειτουργία του Πρωτοδικείου Αθηνών ,που θα περιλαμβάνει έλεγχο  από  άνδρες ιδιωτικής φύλαξης καθώς και  θερμομέτρηση των εισερχομένων προσώπων. Φρονούμε ότι αντίστοιχα μέτρα πρέπει να ληφθούν για όλα τα μεγάλα Ειρηνοδικεία  στα οποία θα παρατηρηθεί  εισροή υποθέσεων  για την εγγραφή συναινετικών προσημειώσεων , αλλά και πέραν τούτου  είναι  απολύτως αναγκαίο να  ληφθεί μέριμνα με την αποστολή  σε όλα τα Ειρηνοδικεία επαρκούς υλικού ( μάσκες, γάντια  και αντισηπτικά) , είτε  μέσω της ομάδας Διαχείρισης Κρίσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης,  είτε μέσω άλλων αρμοδίων υπηρεσιών ,για την προστασία των  δικαστικών λειτουργών  και των δικαστικών υπαλλήλων.  

Είναι αυτονόητο ότι ,αφού  η σταδιακή μετάβαση στην κανονικότητα θα γίνει ΣΥΜΒΟΛΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ  όπως ανέφερε ο κ. κυβερνητικός εκπρόσωπος, και  επιλέχθηκαν για την μετάβαση  αυτή   τα Ειρηνοδικεία  , θεωρούμε  εξίσου αυτονόητο, ότι θα ληφθεί η κάθε απαιτούμενη μέριμνα για την  προστασία της ζωής και της υγείας των   δικαστικών λειτουργών .   

 

 Μετά τιμής

Ακριβή Ερμίδου, Ειρηνοδίκης  Α΄

Υπεύθυνη Διαχείρισης Οικονομικών Ενδε.