Επιστολή Κωνσταντίνου Βουλγαρίδη, Προέδρου Πρωτοδικών

Αθήνα, 26-6-2020

Με την παρούσα θα ήθελα, καταρχήν, να ευχαριστήσω τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕνΔΕ, που με την τιμητική τους ψήφο, μου ανέθεσαν τα καθήκοντα του Προέδρου της Προσωρινής Διοικήσεως της Ένωσης, που έχει σαν κύριο έργο τη διεξαγωγή των επικείμενων αρχαιρεσιών και που συγχρόνως νομιμοποιείται στην αντιμετώπιση υποθέσεων με επείγοντα χαρακτήρα όπως ρητώς αναφέρεται στο διατακτικό της από 4-6-2020 Προσωρινής Διαταγής, που διατηρήθηκε σε ισχύ με την από 15-6-2020 νέα Προσωρινή Διαταγή της Προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών. 

Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκαν άμεσες θεσμικές παρεμβάσεις της ΕνΔΕ επί ζητημάτων της επικαιρότητας, δεδομένου ότι η διάρθρωση και οργάνωση του πυλώνα της Δικαιοσύνης στο Σύνταγμα είναι αναμφισβήτητη και οι θεσμικές συνταγματικές εγγυήσεις της προσωπικής και λειτουργικής Ανεξαρτησίας των Δικαστικών Λειτουργών θέτουν σαφείς κόκκινες διαχωριστικές γραμμές στις άλλες δύο εξουσίες (Νομοθετική και Εκτελεστική).

Το έργο των Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών της χώρας αποτελεί σήμερα την πιο πολύτιμη παρακαταθήκη για το νομικό μας πολιτισμό. Οι δικαστικές αποφάσεις, ως θεσμικός λόγος έκφρασης της Δικαστικής Εξουσίας, έχουν συμβάλει τα μέγιστα στην προστασία των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και στη διατήρηση της κοινωνικής ειρήνης και συνοχής, ενώ, συγχρόνως, η Νομολογία των Ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας, καθώς και όλων των Δικαστηρίων της ουσίας αποτελεί αστείρευτη πηγή νομικής γνώσης και έμπνευσης ανοίγοντας συνεχώς νέους δρόμους στη Νομική Επιστήμη.    

              Μετά τη συγκρότηση σε Σώμα της Προσωρινής Διοικήσεως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 και 15 παρ.1 εδ.α΄ και β΄ του Καταστατικού της Ενώσεως, στην εφαρμογή του οποίου ρητώς παραπέμπουν οι ανωτέρω Προσωρινές Διαταγές, και εν αναμονή της κρίσης της Ελληνικής Δικαιοσύνης, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων εισέρχεται, πλέον, σε τροχιά εκλογικής διαδικασίας. Οι ημερομηνίες, που επιλέχθηκαν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Προσωρινής Διοίκησης στο πρώτο αυτό προπαρασκευαστικό στάδιο (27 Σεπτεμβρίου 2020 για τις Περιφέρειες των Πρωτοδικείων εκτός από την Αθήνα και τον Πειραιά και 4 Οκτωβρίου 2020 για τις τελευταίες) αποτελούν την πλέον συναινετική, ημερολογιακά, λύση, δεδομένου ότι στις 19 Σεπτεμβρίου, ημέρα Σάββατο, θα διεξαχθούν οι εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών Διοικήσεων των Δικαστηρίων, ενώ το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου είναι περίοδος μετακινήσεων των συναδέλφων λόγω μεταθέσεων ή τοποθετήσεων.  

Ως εκλεγμένο μέλος επί σειρά ετών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων με την τιμητική ψήφο των συναδέλφων, γνωρίζω πολύ καλά ότι η επίτευξη των στόχων της ΕνΔΕ αποτελεί προϊόν συλλογικών διαχρονικών διεκδικήσεων και θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ολοκληρωθούν με απόλυτη επιτυχία οι αρχαιρεσίες της Ενώσεως, στις οποίες εκτιμάται, πλέον, ότι θα συμμετάσχει σύσσωμο το Δικαστικό Σώμα.

Καλούμε τους συναδέλφους να συμμετάσχουν σε όλα τα στάδια της επικείμενης εκλογικής διαδικασίας.

Γιατί, αυτή η συμμετοχή είναι που θα αναδείξει στο τέλος μια Ένωση με προοπτική για το μέλλον.

 

 

Ο Πρόεδρος της Προσωρινής Διοικήσεως της ΕνΔΕ

Κωνσταντίνος Βουλγαρίδης

Πρόεδρος Πρωτοδικών