Στιγμιότυπο 2019-03-28, 10.51.49 π.μ.

Επιστολή Κωνσταντίνου Βουλγαρίδη, Προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών (νεοπροαχθέντος Εφέτη Εύβοιας)

ΟΜΑΔΑ ΕΔΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

Επιστολή Κωνσταντίνου Βουλγαρίδη, Προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών (νεοπροαχθέντος Εφέτη Εύβοιας)

Από τις 14 του Σεπτέμβρη προτεραιότητα μας θα αποτελεί η υπηρεσιακή καθημερινότητα των συναδέλφων.

                                                                                    21-8-2020

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι

Η αντίστροφη μέτρηση για τις εκλογές στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων ξεκίνησε.

Για άλλη μία φορά οι ελλείψεις υλικοτεχνικών και τεχνολογικών υποδομών σε όλα τα Δικαστήρια της χώρας είναι εμφανείς. Ελλείψεις, όμως, η κάλυψη των οποίων, πέρα από την ευθύνη της Πολιτείας, εξαρτάται άμεσα και σε μεγάλο βαθμό από ενέργειες της Διοίκησης της Ενώσεως. Και τη λύση, βέβαια, στο πρόβλημα δεν μπορεί να δώσει η διάθεση συμβολικών και μόνο κονδυλίων από την Ένωση για το σκοπό αυτό. Απαιτούνται στοχευμένες και συντονισμένες ενέργειες ενώπιον του αρμόδιου Υπουργείου.

Από τις 14 Σεπτεμβρίου οι ενέργειες μας θα επικεντρωθούν μεταξύ άλλων:

– Καταρχήν, στη συνεχή εγρήγορση προς εξασφάλιση των αναγκαίων υγειονομικών συνθηκών για την ασφαλή άσκηση του δικαιοδοτικού έργου κατά την κρίσιμη περίοδο της πανδημίας Covid – 19, που διανύουμε και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί ανάλογα με τα επιδημιολογικά δεδομένα. Προς το σκοπό αυτό θα συσταθεί άμεσα στην Ένωση Ειδική Επιτροπή με μόνο αντικείμενο ενασχόλησης το εν λόγω ζήτημα

– Στον άμεσο εξοπλισμό όλων των Δικαστηρίων της χώρας, κατ΄ αναλογία με τον αριθμό των υπηρετούντων Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών, με την αναγκαία τεχνολογική υποστήριξη, που θα διαθέτει σύγχρονα λειτουργικά λογισμικά συστήματα. Η κρατική δαπάνη, που απαιτείται κινείται σε απόλυτα λογικά επίπεδα.

– Στον εξοπλισμό όλων των Δικαστηρίων της χώρας με οργανωμένο σύστημα Wi-Fi για την άμεση και γρήγορη πρόσβαση των συναδέλφων στο διαδίκτυο και στις υπηρεσίες νομικών πληροφοριών, έλλειψη, η οποία κρίνεται ουσιώδης.

– Στη δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου των δημοσιευόμενων δικαστικών αποφάσεων, καθώς και στην πλήρη αξιοποίηση της τεχνολογίας στον τομέα σύνταξης των πρακτικών των ποινικών αποφάσεων

– Στην αποσυμφόρηση χώρων των Δικαστηρίων από άχρηστα υλικά και αντικείμενα και στην άμεση απομάκρυνση τους. Η εικόνα, που δημιουργείται σε πολλές περιπτώσεις είναι τραγική.

– Στη χορήγηση των αναγκαίων ειδών τεχνολογίας (αναλώσιμων κλπ.) προς τους συναδέλφους, οι οποίοι μετά το Ν. 4055/2012 είναι υποχρεωμένοι να συντάσσουν τις αποφάσεις σε ηλεκτρονική μορφή χωρίς να καλύπτονται οι αντίστοιχες λειτουργικές τους δαπάνες.

– Στη διαμόρφωση ενός πλαισίου προγραμμάτων ιδιωτικής ασφάλισης για λογαριασμό των συναδέλφων και των οικογενειών τους. Το ζήτημα κατά την άποψη μου είναι κεφαλαιώδους σημασίας και πρέπει να δημιουργήσουμε όρους και προϋποθέσεις ασφάλειας και ποιοτικών υπηρεσιών στον τομέα της υγείας για το μέλλον

Περαιτέρω, εκατοντάδες συνάδελφοι κάθε χρόνο καλούνται να υποβληθούν σε υπέρογκες λειτουργικές δαπάνες για λόγους υπηρεσιακών μετακινήσεων χωρίς ουδέποτε μέχρι σήμερα να έχει χορηγηθεί αντίστοιχο επίδομα. Η Ομάδα μας, όπως θα εκτεθεί αναλυτικά τις επόμενες ημέρες, στο πλαίσιο, διαχρονικά, του έργου, που έχουμε προσφέρει, με συγκεκριμένες και στοχευμένες ενέργειες πέτυχε την υλοποίηση της 89/2013 αποφάσεως του Μισθοδικείου (σχετικά με τη φοροαπαλλαγή του 25%) και μάλιστα σε βάθος πενταετίας και όχι τριετίας όπως είχε αρχικώς ρυθμισθεί. Η «φοροαπαλλαγή» αυτή, που κάλυπτε ένα μέρος μόνο των προαναφερόμενων λειτουργικών δαπανών συναδέλφων, καταργήθηκε πριν περίπου από τρία χρόνια και έκτοτε το ζήτημα εγκαταλείφθηκε πλήρως από την προηγούμενη Διοίκηση της Ενώσεως. Το γενικότερο θέμα για εμάς δεν θεωρείται λήξαν και εφόσον αναλάβουμε τη Διοίκηση της Ενώσεως θα επανατεθεί στη σωστή του βάση.

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι

Τις αντιλήψεις περί «αρραγών δικαστικών μετώπων αντίστασης», «πάλης εξουσιών», «θεωριών περί εχθρών εντός και εκτός των τειχών» και άλλων παρόμοιων συνθημάτων και ρητορικών τις γνωρίσαμε, τις βιώσαμε και είδαμε εκ του αποτελέσματος, πού οδήγησαν την Ένωση. Αντιλήψεις, οι οποίες όχι απλώς δεν αντανακλούν το προφίλ της Δικαστικής Εξουσίας, που αποτελεί χώρο Ανεξαρτησίας και όχι πεδίο «συστράτευσης»,  αλλά εμφανίστηκαν αυτόκλητα, αιφνίδια και ευκαιριακά χωρίς, όμως, ποτέ μέχρι σήμερα και διαχρονικά να τύχουν της αποδοχής τόσο της συντριπτικής πλειοψηφίας του ΔΣ, όσο και του Δικαστικού Σώματος. Κοντά σε όλα αυτά χάθηκαν σημαντικές ευκαιρίες σε θεσμικό επίπεδο, αλλά και στο οικονομικό πεδίο. Ο Δικαστής πάνω και πρώτα από όλα είναι Λειτουργός του Κράτους και με βάση την ιδιότητα αυτή προσδιορίζονται οι διεκδικήσεις και τα δικαιώματα του.  Συγχρόνως, οι επιθέσεις σε βάρος των Δικαστικών Λειτουργών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους όχι απλώς μειώθηκαν αλλά εντάθηκαν και διογκώθηκαν περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Η ανεξέλεγκτη υπεισέλευση της Ένωσης κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα σε πεδία, που άπτονται ακόμη και της άσκησης πολιτικής οδήγησε αντανακλαστικά σε αντίστροφες αντιδράσεις και έδωσε, αντιστοίχως, «πάτημα» για παρεμβατικές τάσεις στο έργο της Δικαιοσύνης.

Στις 14 Σεπτεμβρίου η αντίληψη στη Διοίκηση της Ενώσεως αλλάζει. Η αποτελεσματική άσκηση του δικαιοδοτικού έργου προϋποθέτει την ύπαρξη και διατήρηση ενός περιβάλλοντος ηρεμίας στο χώρο της Δικαιοσύνης. Άμεση προτεραιότητα μας αποτελεί η ιεράρχηση των ζητημάτων στην σωστή θεσμική τους διάσταση και συγχρόνως η ενασχόληση μας με την υπηρεσιακή καθημερινότητα των συναδέλφων. Στόχος απόλυτα συγκεκριμένος και εφικτός.

Η Ομάδα μας των οκτώ (8) υποψηφίων, πέραν της υποψήφιας Προέδρου κ. Μαργαρίτας Στενιώτη, Εφέτη Αθηνών και του υπογράφοντος την παρούσα, αποτελείται από έξι ακόμη συναδέλφους, που μας τιμούν με την υποψηφιότητα τους και συγκεκριμένα: την κ. Ελένη Ασημακοπούλου, Εφέτη Θεσσαλονίκης (υποψήφια της Ομάδας μας από τη Β. Ελλάδα, που θα προσδώσει αυξημένο κύρος στο ΔΣ της Ενώσεως), την κ. Γλυκερία – Λουΐζα Ιωαννίδου, Πρόεδρο Πρωτοδικών Αθηνών (η υποψηφιότητα της Ομάδας μας από το βαθμό του Προέδρου Πρωτοδικών, που θα προσδώσει δυναμική στο ΔΣ της Ενώσεως), την κ. Ωραιοζήλη Καραγιάννη, Πρωτοδίκη Ηρακλείου Κρήτης (για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια κατέρχεται στην Ένωση ως υποψήφια στην πιο νευραλγική θέση του πρώτου βαθμού Πρωτοδίκης γυναίκα, η παρουσία της οποίας στο ΔΣ κρίνεται επιβεβλημένη), τον κ. Ιωάννη Τριανταφυλλίδη, Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών (ήρθε πλέον η ώρα να μετάσχει για πρώτη φορά στο ΔΣ της ΕνΔΕ Εισαγγελικός Λειτουργός από τον πρώτο βαθμό) και τους κ.κ. Νικήτα Βελία και Εμμανουήλ Φωτάκη, Ειρηνοδίκες Αθηνών (η υποψηφιότητα δύο Ειρηνοδικών υπαγορεύτηκε από την ανάγκη της μέγιστης δυνατής εκπροσώπησης των Ειρηνοδικών σε μία περίοδο, που σημαντικά ζητήματα, που αφορούν τους Ειρηνοδίκες βρίσκονται σε εξέλιξη. Η παρουσία ειδικώς των δύο αυτών συναδέλφων Ειρηνοδικών στο ΔΣ της ΕνΔΕ με έντονη και πολλαπλή δράση στα κοινά του Δικαστικού Σώματος αποτελεί, πλέον, αναγκαιότητα).

Ήρθε, πλέον, η ώρα για μια νέα αντίληψη Διοίκησης στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων με την παρουσία στο τιμόνι της Ένωσης της Εφέτη κ. Μαργαρίτας Στενιώτη, μιας συναδέλφου με πολυετή και επιτυχημένη διαδρομή στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, που έχει υπηρετήσει σε νευραλγικές θέσεις του Προεδρείου και με ιδιαίτερα σημαντική συμβολή και έργο στις μέχρι σήμερα διεκδικήσεις του Δικαστικού Σώματος.

Τα μηνύματα από όλα τα Δικαστήρια της χώρας είναι πλέον σαφή!

Ζητούμε να μας δώσετε καθαρή εντολή πλειοψηφίας!

Με τιμή

Κωνσταντίνος Βουλγαρίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών Αθηνών (νεοπροαχθείς Εφέτης Ευβοίας)