Επισκόπηση της νομολογίας του Άρειου Πάγου ως προς το άρθρο 469 του νέου Ποινικού Κώδικα αναφορικά με το ζήτημα των χρεών που «τυποποιούνται στο άρθρο 66 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας» (ν. 4174/2013), Χριστόφορου Σ. Μάρκου, Πρωτοδίκη Αθηνών

Αποθήκευση αρχείου (DOC, Unknown)