Στιγμιότυπο 2019-03-28, 10.51.49 π.μ.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα, 3-6-2019
Αριθμ. Πρωτ.: 227

     Οι Δικαστικές Ενώσεις απέστειλαν σήμερα από κοινού έγγραφο προς τον Διοικητή της ΑΑΔΕ με αίτημα την έκδοση ΠΟΛ για την ορθή εφαρμογή του άρθρου 52 ν. 4607/2019 από τις Δ.Ο.Υ. αναφορικά με την φορολογική μεταχείριση των αναδρομικών μας. Η έκδοση της ΠΟΛ θα αφορά τους συναδέλφους που εισέπραξαν τα αναδρομικά του ν. 4270/2014 με δικαστική απόφαση είτε εντός του 2018, είτε εντός του 2017. Συνιστούμε σε όσους εισέπραξαν τα αναδρομικά με δικαστική απόφαση εντός του 2018 να αναμείνουν την έκδοση της ΠΟΛ πριν προβούν στην υποβολή των φορολογικών τους δηλώσεων.

34534534