ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. της 23ης Ιουνίου 2017

Αθήνα, 26-6-2017
Αριθμός Πρωτ.: 237

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. της 23ης Ιουνίου 2017

Στη χθεσινή συνεδρίαση του ΔΣ αποφασίστηκαν ομόφωνα τα εξής:

  • Εγκρίθηκαν οι αιτήσεις για τις παιδικές κατασκηνώσεις οι οποίες ανήλθαν συνολικά σε 132. Η Ένωση θα καλύψει το κόστος συμμετοχής του πρώτου παιδιού κάθε αίτησης και το οποίο προσδιορίστηκε κατ’ ανώτατο όριο σε 300 ευρώ. Για τα υπόλοιπα παιδιά (συνολικά 62) η Ένωση θα καλύψει κατ’ ανώτατο όριο 150 ευρώ για καθένα από αυτά.
  • Ανανεώθηκε η σύμβαση για το περιοδικό «Ελληνική Δικαιοσύνη» με τον εκδοτικό οίκο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ για τα έτη 2017 έως και 2019.
  • Αποφασίστηκε η καταβολή του υπολοίπου ποσού για ολοκλήρωση εργασιών στο Αρχείο του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.
  • Αποφασίστηκε η οικονομική ενίσχυση της οικογένειας εκλιπόντος συναδέλφου.
  • Έγινε ενημέρωση για το θέμα των οικοπέδων στις Ροβιές και αποφασίστηκε ο τρόπος περαιτέρω χειρισμού.    

43r34r