ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΙΣ ΡΟΒΙΕΣ

Αθήνα, 19-6-2019
Αριθμ. Πρωτ.: 241

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΙΣ ΡΟΒΙΕΣ

      Αναφορικά με την πορεία της πολεοδόμησης των οικοπεδικών  εκτάσεων στις θέσεις «Πλώρι – Γρίτσα – Τσικούρα και «Κονταράδες – Πευκιάς -Κάτω Πευκιάς» του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας  Ευβοίας, λάβαμε τα Α.Π. ΥΠΕΝ/Δ ΠΟΛΣ / 45926/ 1167/ 21.5.2019 και ΑΠ ΥΠΕΝ/Δ ΠΟΛΣ/ 45926/ 1168/ 21.5.2019 έγγραφα της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας, Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σύμφωνα με τα οποία, αφού επήλθε η αναγκαία   νομοθετική ρύθμιση για την παράταση ισχύος του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των αποφάσεων Έγκρισης Γενικών Κατευθύνσεων της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 2508/97, με την διάταξη του άρθρου 33 του ν. 4585/2018 και την προσκόμιση εκ μέρους μας της απαιτούμενης βεβαίωσης – εγγράφου με αριθμό 1159/67362 και 1160/67366/8.5.2019 της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος, διαβιβάσθηκε ο φάκελος στην Δ/νση Νομοθετικού Έργου και Πρωτοβουλίας για την περαιτέρω προώθηση της διαδικασίας έγκρισης του Π.Δ.

   Η Διαχειριστική Επιτροπή της Ένωσης, που έχει αναλάβει με υπευθυνότητα την παρακολούθηση της υπόθεσης θα μας ενημερώσει για τις εξελίξεις.

34534534