ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Αθήνα, 5-5-2020
Αρ. Πρωτ. 205

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

    Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την τήρηση μέτρων προστασίας από την μετάδοση του κορωνοϊού (COVID-19) και οι προτάσεις της ΕΔΕ, που περιέχονται στα δύο επισυναπτόμενα έγγραφα (αριθ. πρωτοκόλλου 196/27.4.2020 και 204/4.5.2020).

    Αρχικά ικανοποιήθηκε το αίτημα της ΕΔΕ σχετικά με την τοποθέτηση προστατευτικών διαχωριστικών (plexiglass) σε γραφεία και ακροατήρια. Ειδικά σε σχέση με τα ακροατήρια προκρίθηκε από την Ομάδα ως λύση η διαμόρφωσή τους κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να υπάρχει απόσταση τριών (3) μέτρων μεταξύ των διαδίκων, των συνηγόρων και των μελών του Δικαστηρίου, ενώ σε όσες περιπτώσεις αυτό δεν είναι εφικτό, μπορεί να ζητηθεί η τοποθέτηση προστατευτικών διαχωριστικών. Για τις εργασίες που θα απαιτηθούν για τον σκοπό αυτό καλείται η Διοίκηση κάθε Δικαστηρίου και Εισαγγελίας να αποστείλει άμεσα σχετικό αίτημα μέσω του Εφετείου, στο οποίο υπάγεται. Οι τεχνικές προδιαγραφές των σχετικών κατασκευών και το κόστος τους (100 ευρώ ανά τ.μ., συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) καθορίζεται στην Εγκύκλιο 18.040/4.5.2020 του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που επισυνάπτεται.

    Σε σχέση με τη φύλαξη όλων των δικαστικών κτιρίων συζητήθηκε η σχετική πρόταση της ΕΔΕ και αποφασίστηκε να ζητηθεί από την ΕΛ.ΑΣ. και τις αρμόδιες κατά τόπους υπηρεσίες της Δημοτικής Αστυνομίας η συνδρομή για τη διάθεση προσωπικού που θα ελέγχει την πιστή τήρηση των μέτρων ασφαλείας που θα αποφασίζονται από τις Διοικήσεις των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών.

    Τέλος, ενημερωθήκαμε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης πρόκειται να παραλάβει μεγάλη ποσότητα απολυμαντικών υγρών, τα οποία θα διαθέσει σε όλες τις δικαστικές υπηρεσίες, ώστε να υπάρχει η απαραίτητη ποσότητα σε όλους τους χώρους που θα είναι προσιτοί στο κοινό.

Αθήνα, 5.5.2020

1η πρόταση ΕΔΕ αρ.πρ.196/27-4-2020
2η πρόταση ΕΔΕ αρ.πρ. 204/4-5-2020
Εγκύκλιος Υπ. Δικ/νης για plexiglas

Χαράλαμπος Σεβαστίδης
Πρόεδρος Πρωτοδικών
Αντιπρόεδρος και Εκπρόσωπος Τύπου ΕΔΕ,
Μέλος Ομάδας Διαχείρισης Κρίσης

Ακριβή Ερμίδου
Ειρηνοδίκης
Υπεύθυνη Διαχείρισης Οικονομικών ΕΔΕ
Αναπληρωματικό Μέλος της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσης