ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Η ΕΝΩΣΗ μας διοργανώνει για τα μέλη της εκδρομή στη Νέα Υόρκη που πραγματοποιείται από το ταξιδιωτικό γραφείο JOY TOURS σε τρία γκρουπ των 50 ατόμων, με ημερομηνίες αναχώρησης 16, 17 & 18 Ιουλίου αντίστοιχα.

  • Για το α΄ γκρουπ, με ημερομηνία αναχώρησης 16/7, η εκδρομή θα είναι διάρκειας εννέα (9) ημερών και το αναλυτικό πρόγραμμα, καθώς και η τιμή κατ’ άτομο,  επισυνάπτονται παρακάτω:

       (α΄ γκρουπ – αναλυτικό πρόγραμμα εκδρομής)

  • Για το β΄ γκρουπ, με ημερομηνία αναχώρησης 17/7, καθώς και για το γ΄ γκρουπ, με ημερομηνία αναχώρησης 18/7, η εκδρομή θα είναι διάρκειας δέκα (10) ημερών και το αναλυτικό πρόγραμμα, καθώς και η τιμή κατ’ άτομο, επισυνάπτονται παρακάτω:

      (β΄ γκρουπ και γ΄ γκρουπ- αναλυτικό πρόγραμμα εκδρομής)

Επιπλέον, επισημαίνουμε στα μέλη τα εξής :

  • Θα πραγματοποιηθούν αεροπορικές πτήσεις ΜΟΝΟ από την Αθήνα.
  • Το κάθε μέλος της Ένωσης μπορεί να συνοδεύεται ΜΟΝΟ από ένα άτομο, μη μέλος

Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ την

ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 από ώρα 08:00 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι – μέλη ΕΔΕ θα πρέπει να επιλέξουν το γκρουπ που επιθυμούν διάρκειας 9 ή 10 ημερών και να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο δήλωσης συμμετοχής (το οποίο επισυνάπτεται κατωτέρω) για να καταχωρηθούν στη λίστα. Εάν υπάρχει πληρότητα στο επιλεγέν γκρουπ θα μπορεί ο ενδιαφερόμενος να δηλώσει ότι επιθυμεί να συμμετέχει σε οποιοδήποτε από τα άλλα διαθέσιμα γκρουπ.

(Έντυπο δήλωσης συμμετοχής μονόκλινο – δίκλινο)

(Έντυπο δήλωσης συμμετοχής τρίκλινο – τετράκλινο)

Η υποβολή των δηλώσεων συμμετοχής θα γίνεται:

  • είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email της Ένωσης : endikeis@otenet.gr
  • είτε με αποστολή στο φαξ της Ένωσης 210 8841529

Δηλώσεις συμμετοχής που υποβλήθηκαν νωρίτερα της ορισθείσας ημερομηνίας και ώρας δε λαμβάνονται υπόψη.

Επισημαίνουμε ότι θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας, γι’ αυτό ΕΦΙΣΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ EMAIL ΚΑΙ ΦΑΞ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η καταβολή – εξόφληση θα γίνεται στον κάτωθι λογαριασμό του ταξιδιωτικού γραφείου. Στην  απόδειξη πληρωμής, στην αιτιολογία θα αναγράφετε οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμο σας και δίπλα το «ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ». Στη συνέχεια να αποστέλλετε την απόδειξη πληρωμής στην ΕΔΕ.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR 9801 7200 9000 500 9070 598 600
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΠΕ

Εν όψει του ότι οι θέσεις είναι περιορισμένες, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Σε περίπτωση ματαίωσης της συμμετοχής τα χρήματα δεν επιστρέφονται. Μπορεί όμως ο δηλώσας να αντικατασταθεί από άλλον ενδιαφερόμενο με δική του πρωτοβουλία.

  • Προκαταβολή εξακόσια (600) ευρώ ανά άτομο μέχρι 30 Ιανουαρίου 2019
  • Καταβολή 50% της συνολικής αξίας της εκδρομής μέχρι 30 Απριλίου 2019 (περιλαμβανομένης της προκαταβολής)
  • Εξόφληση μέχρι 15 Ιουνίου 2019, είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, είτε σε μορφή δόσεων (μέχρι 6) μέσω πιστωτικής κάρτας