ΕΚΔΟΣΗ ΠΟΛ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ

Αθήνα, 25-6-2019
Αριθμ. Πρωτ.: 248

ΕΚΔΟΣΗ ΠΟΛ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ

     Όπως είχαμε προαναγγείλει στους συναδέλφους εκδόθηκε σήμερα η ΠΟΛ Ο ΔΕΑΦ 1090627 ΕΞ 2019 που λύνει το ζήτημα του τρόπου φορολόγησης των αναδρομικών μας, καθώς και του τρόπου δήλωσης στις φετινές φορολογικές δηλώσεις. Ειδικότερα για τους συναδέλφους που εισέπραξαν τα αναδρομικά εντός του 2017 και υπέβαλαν συμπληρωματική φορολογική δήλωση των ετών 2012-2014, με βάση την ανωτέρω ΠΟΛ θα προβούν σε τροποποιητική συμπληρωματική δήλωση για τα έτη αυτά, ώστε να τους επιστραφεί η διαφορά του φόρου που υπολογίστηκε με βάση το παλαιότερο φορολογικό καθεστώς.

     Για τους συναδέλφους που εισέπραξαν το ποσό των αναδρομικών το 2018 είτε με δικαστική απόφαση είτε βάσει νόμου, οι εκκαθαριστές οφείλουν σήμερα με την παραπάνω ΠΟΛ να εντάξουν τα ποσά των αναδρομικών στους νέους κωδικούς, ώστε με την παρακράτηση που έχει ήδη γίνει να εξαντληθεί η φορολογική υποχρέωση. Συνεπώς οι συνάδελφοι θα πρέπει να επαληθεύσουν τη μεταφορά των αναδρομικών αποδοχών από τον κωδικό 301 του Ε1 στον κωδικό των αυτοτελώς φορολογούμενων ποσών.

     Παρακάτω επισυνάπτεται η σχετική ΠΟΛ.

34534534ω