23423

Εισηγήσεις Πύλος 14-15/10: Παναγιώτης Λυμπερόπουλος – Η ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΛΑΦΡΥΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ

Αποθήκευση αρχείου (PDF, Unknown)