23423

Εισηγήσεις Πύλος 14-15/10: Ιωάννης Στ. Δεληκωστόπουλος – Τα essentialia των αλλαγών του Ν 4842/2021 στην τακτική διαδικασία, στις ειδικές διαδικασίες και στα ασφαλιστικά µέτρα

     Τα essentialia των αλλαγών του Ν 4842/2021 στην τακτική διαδικασία, στις ειδικές διαδικασίες και στα ασφαλιστικά µέτρα

Ιωάννης Στ. Δεληκωστόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νοµικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών, Δικηγόρος

Αποθήκευση αρχείου (DOCX, Unknown)