23423

Εισηγήσεις Πύλος 14-15/10: Διονύσιος Σιγουράκος – Οι αλλαγές στην τακτική διαδικασία και στις ειδικές διατάξεις των µικροδιαφορών (Ν 4842/2021)

Διονύσιος Σιγουράκος, Ειρηνοδίκης Αθηνών

Οι αλλαγές στην τακτική διαδικασία και στις ειδικές διατάξεις των µικροδιαφορών (Ν 4842/2021)

Αποθήκευση αρχείου (DOC, Unknown)