423423

Εισηγήσεις – Πρόγραμμα Ημερίδας, «Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Ελληνική Δικαιοσύνη: Ένας αναγκαίος διάλογος» 15-3-2023

Προσφώνηση από τον Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητή Μελέτιο-Αθανάσιο Κ. Δημόπουλο. Χαιρετισμοί από:

την Πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, Εφέτη, κυρία Μαργαρίτα Στενιώτη (link)

− τον Πρόεδρο της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας, Σύμβουλο της Επικρατείας, κύριο Παναγιώτη Τσούκα

− τον Πρόεδρο της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, Εφέτη, κύριο Παναγιώτη Δανιά

− τον Πρόεδρο της Ένωσης Επιστημόνων Ευρωπαϊκών Σπουδών, καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αστέριο Πλιάκο.

Ομιλίες, υπό την Προεδρεία της Προέδρου του Αρείου Πάγου, κυρίας Μαρίας Γεωργίου και του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κυρίου Ιωάννη Σαρμά, από:

− την Αντιπρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κυρία Ευαγγελία-Ελισάβετ Κουλουμπίνη

− τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και επισκ. Καθηγητή του Πανεπιστημίου του Βερολίνου, Αντώνιο Μεταξά

− την Πάρεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, κυρία Σπυριδούλα Κ. Καρύδα
− τον Πρόεδρο Εφετών, κύριο Αθανάσιο Νικολόπουλο

τον Εφέτη Πολιτικών Δικαστηρίων, κύριο Ευάγγελο Χριστιά (link)

− τον Καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεώργιο Καρύδη