23423

Εισήγηση Εφέτη Ιωάννη Βαλμαντώνη με θέμα : «Το δικαίωμα επικοινωνίας στο πλαίσιο της (συν)επιμέλειας» στην επιστημονική εκδήλωση της Ένωσης «Το Νέο Δίκαιο των Σχέσεων Γονέων και Παιδιών».

Αποθήκευση αρχείου (DOCX, Unknown)