Διοικητικό Συμβούλιο

της ‘Ενωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

Η πρώτη προσπάθεια για τη δημιουργία Συλλογικού οργάνου εμφανίζεται το 1926, οπότε ιδρύεται ο πρώτος Σύλλογος των Ελλήνων Δικαστών. Την ανάγκη για την ίδρυσή του προκάλεσε η ταραγμένη πολιτική περίοδος, που επικρατούσε και η έλλειψη εγγυήσεων για τη δικαστική ανεξαρτησία

1. ΠΡΟΕΔΡΟΣΣΕΒΑΣΤΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣΕΦΕΤΗΣ
2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣΠΡΩΤΟΔΙΚΗΣ
3. Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣΝΤΟΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΕΦΕΤΗΣ
4. Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣΜΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΕΦΕΤΩΝ
5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΞΥΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ
6. ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΚΩΣΤΑ ΕΥΘΑΛΙΑ
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ
7.ΑΝΑΠΛ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΤΣΕΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛΠΡΩΤΟΔΙΚΗΣ
8. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥΣΕΒΑΣΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

ΜΕΛΗ:ΣΤΕΝΙΩΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΕΦΕΤΗΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ
ΚΩΝΣΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΕΦΕΤΗΣ
ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΕΦΕΤΗΣ
ΒΕΛΙΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ

ΦΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ