423423

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ

Αθήνα, 7/5/2019
Αριθμός Πρωτ.: 207

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ

       Μετά από ενημέρωση της Ε.Δ.Ε. από το Υπουργείο Εσωτερικών παρατηρούνται σημαντικά κενά στον αριθμό των διοριστέων δικαστικών αντιπροσώπων για τις επερχόμενες εκλογές της 26ης Μαΐου και 2ας Ιουνίου 2019. Το ποσοστό των δικαστικών λειτουργών που υπέβαλαν αίτηση εξαίρεσης κυμαίνεται περίπου στο 60%. Λαμβάνοντας υπόψη και την υπ’ αριθμό 1218/22-4-2019 διευκρινιστική εγκύκλιο του Α1 Τμήματος του Αρείου Πάγου, που καθιστά σαφές ότι αιτήσεις εξαίρεσης θα γίνονται δεκτές μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, καλούμε τους συναδέλφους που έχουν υποβάλει αιτήσεις εξαίρεσης και εφόσον δεν έχουν κάποιο ανυπέρβλητο κώλυμα, να επανεκτιμήσουν την κατάσταση και να διευκολύνουν την εκλογική διαδικασία, υποβάλλοντας μέχρι αύριο αιτήσεις προτίμησης.

Στιγμιότυπο 2019-03-29, 1.04.27 μ.μ.