ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ε.Δ.Ε. ΚΑΙ Δ.Π.Θ. «Ζητήματα από την πρακτική εφαρμογή του νέου Ποινικού Κώδικα» – Link Συμμετοχής