ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΠΛΗΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΑΧΔΙΚ

Αθήνα, 1-11-2019
Αριθμ. Πρωτ.: 475

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΛΗΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΑΧΔΙΚ

      Χωρίς καμία ενημέρωση των Δικαστικών Ενώσεων ψηφίστηκε χθες τροπολογία στο σχέδιο νόμου «Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις». Συγκεκριμένα στο άρθρο 4 της τροπολογίας προβλέπεται ότι από την 1η Ιανουαρίου 2020 μειώνεται το ποσοστό που αποδίδει το Δημόσιο στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. (Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων) από 30% σε 10%, ώστε η διαφορά του 20% να εγγράφεται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και ειδικότερα στη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής (άλλη μία συνέπεια από τη μεταφορά της Γενικής Γραμματείας από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη). Βασική αποστολή του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. είναι η εξασφάλιση των υποδομών και του εξοπλισμού τόσο στον τομέα της στέγασης όσο και στον τομέα λειτουργίας της Δικαιοσύνης καθώς και η δημιουργία αξιοπρεπών και κατάλληλων συνθηκών κράτησης. Σε μια περίοδο που οι ελλείψεις και τα προβλήματα από την υποχρηματοδότηση της Δικαιοσύνης είναι ιδιαίτερα οξυμένα, σε σημείο ώστε η κάλυψη βασικών αναγκών υλικοτεχνικής υποδομής των Δικαστηρίων να γίνεται από τα ταμεία των Δικαστικών Ενώσεων, η στέρηση οποιουδήποτε ποσοστού από τη χρηματοδότηση του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. ενδέχεται να οδηγήσει σε οριστική και πλήρη εγκατάλειψη των υποδομών Δικαστηρίων και Εισαγγελιών. Το ενδιαφέρον για την λειτουργία της Δικαιοσύνης πρέπει να αποδεικνύεται έμπρακτα από την πολιτική ηγεσία.

      Πάγιο αίτημα της Ένωσής μας είναι η ενίσχυση της κρατικής χρηματοδότησης για τη Δικαιοσύνη για να μπορεί απρόσκοπτα να ανταποκρίνεται στον θεσμικό της ρόλο. Αναμένουμε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ενημέρωση και διευκρινίσεις για τον τρόπο με τον οποίο έγινε η κατανομή των πόρων μεταξύ του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. και της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ