Δελτίο Τύπου

                      ΕΝΩΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 213 2156114 –  FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71 – e- mail: endikeis@otenet.gr

 

                                                                                                  Αθήνα, 03-03-2021

                                                                                                      Αρ. Πρωτ.:71

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Έχουμε επισημάνει και στο παρελθόν πολλές φορές ότι η εκπλήρωση της υποχρέωσης της Πολιτείας για την ασφαλή άσκηση των καθηκόντων των δικαστικών λειτουργών αποτελεί ένδειξη ελάχιστου σεβασμού προς τη Δικαιοσύνη. Η χθεσινοβραδινή επίθεση σε πολυκατοικία που κατοικεί συνταξιούχος δικαστής εντάσσεται στα κρούσματα τυφλής βίας που πρέπει να αφυπνίσουν τις αρμόδιες αρχές και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα προστασίας δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών. Τέτοιες απρόκλητες εγκληματικές ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο τις ζωές των συναδέλφων μας και όλων των συνοικούντων πολιτών, καταδικάζονται απερίφραστα από όλους. Το Κράτος οφείλει να στηρίζει τα θύματα τέτοιων ενεργειών και στο επίπεδο της αποκατάστασης των υλικών ζημιών που προκλήθηκαν.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ