Δελτίο Τύπου για το Κεντρικό Επιστημονικό Συμβούλιο Φυλακών

Αθήνα, 31-10-2019
Αριθμ. Πρωτ.: 471

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Για το Κεντρικό Επιστημονικό Συμβούλιο Φυλακών

Το Δ.Σ. της Ένωσής μας αποφάσισε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση της 12ης Οκτωβρίου 2019 να υποβάλει αίτημα στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, εκφράζοντας την αντίθεσή του στην κατόπιν μείωσης του αριθμού των μελών του Κεντρικού Επιστημονικού Συμβουλίου Φυλακών (ΚΕΣΦ) από 11 σε 5, μη συμμετοχή πλέον σ’ αυτό του Εισαγγελικού Λειτουργού. Την επομένη αποστείλαμε έγγραφο στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη επισημαίνοντας ότι οι αρμοδιότητες του Κ.Ε.Σ.Φ. είναι ιδιαίτερα σημαντικές, όπως η εισήγηση προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης της συνολικής σωφρονιστικής πολιτικής, η διατύπωση προτάσεων για την αντεγκληματική πολιτική καθώς και η λήψη μέτρων για τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των καταστημάτων κράτησης. Ως εκ τούτου αιτηθήκαμε την τροποποίηση του άρθρου 18 παρ. 4 ν. 4625/2019 και την συμμετοχή ενός εισαγγελικού λειτουργού στο παραπάνω Συμβούλιο, καθώς λόγω της επιστημονικής του εξειδίκευσης και της εμπειρίας συμβάλει σημαντικά στην υλοποίηση των στόχων του Κ.Ε.Σ.Φ. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με το υπ’ αριθμό 2397/21-10-2019 έγγραφό του προς την Ένωση εμμένει στην αρχική του θέση υποστηρίζοντας ότι η μείωση των μελών του Κ.Ε.Σ.Φ. από 11 σε 5 μέλη «θα δημιουργήσει ένα πιο ευέλικτο συμβούλιο το οποίο θα δύναται να συνέρχεται και να συνεδριάζει πιο τακτικά και να συμβάλλει αποτελεσματικά στην πρόοδο της Αντεγκληματικής και Σωφρονιστικής Πολιτικής, ενώ και ο ρόλος του Συμβουλίου θα γίνει ξανά ενεργός».
Δεν αντιλαμβανόμαστε τον λόγο για τον οποίο η συμμετοχή ανεξάρτητου εισαγγελικού λειτουργού θεωρήθηκε από το Υπουργείο λιγότερο σημαντική από την συμμετοχή 2 μελών Δ.Ε.Π., ενός κοινωνικού λειτουργού, ενός διευθυντή καταστήματος κράτησης και ενός ειδικού επιστήμονα και πως η συμμετοχή του κατ’ εξοχήν αρμόδιου λειτουργού σε θέματα αντεγκληματικής πολιτικής είναι παράγοντας καθυστέρησης και δυσλειτουργίας ενός συλλογικού οργάνου με τόσο σημαντικές αρμοδιότητες.
Εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας για την απόφαση αυτή του Υπουργείου, την οποία θεωρούμε ιδιαίτερα απαξιωτική για τους εισαγγελικούς λειτουργούς και υποβαθμιστική για τον ρόλο του Κ.Ε.Σ.Φ.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ