6456456456

ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

Αθήνα, 29-6-2017
Αριθμός Πρωτ.:238

ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

Προς αποφυγή συγχύσεων και παρερμηνειών που μπορεί να προκλήθηκαν από δημοσίευση άρθρων στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο υπενθυμίζουμε ότι με βάση την υπ’ αριθμό 373/2016 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ έχει ανασταλεί η υποχρέωση των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών σε υποβολή δηλώσεων πόθεν έσχες του έτους 2016 (χρήση 2015), μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αίτησης ακύρωσης. Συνεπώς δεν συντρέχει κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας. Η Ένωσή μας παρακολουθεί την πορεία της υπόθεσης και θα ενημερώσει άμεσα τα μέλη της για οποιαδήποτε εξέλιξη.

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2017.

43r34r