Για τις φωτογραφικές διατάξεις των Νομοσχεδίων

Αποθήκευση αρχείου (DOC, Unknown)