Για τις παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη της Πολωνίας

Αθήνα, 26-7-2017

Αριθμός  Πρωτ.: 281

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

για τις παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη της Πολωνίας

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων μετά τα συμπεράσματα του Δικτύου των Προέδρων των Ανωτάτων Δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Δικτύου των Δικαστικών Συμβουλίων, της Επιτροπής της Βενετίας και την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαστών για τις επεμβάσεις της Πολωνικής Κυβέρνησης στην Δικαιοσύνη της Χώρας αυτής, που περιλαμβάνουν μονομερείς αλλαγές στις ηγεσίες των Ανωτάτων Δικαστηρίων πριν την λήξη της θητείας τους και την αλλαγή της σύνθεσης του Δικαστικού Σώματος με αποφάσεις της εκτελεστικής εξουσίας, εκφράζει την βαθιά ανησυχία της για τις εξελίξεις αυτές. Η ευθεία αμφισβήτηση της Δικαστικής Ανεξαρτησίας μπορεί να λαμβάνει πολλές μορφές ανάλογα με τις κοινωνικές και πολιτικές ιδιομορφίες κάθε Κράτους και κλονίζει από τα θεμέλια τη Δημοκρατία και το Κράτος Δικαίου όπως το γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Οι Έλληνες Δικαστές και Εισαγγελείς δηλώνουν την συμπαράστασή τους στους Πολωνούς συναδέλφους.

Αθήνα 26 Ιουλίου 2017

ΑΠΟ  ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ