ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛ 1207/2017

Αθήνα, 21/12/2017
Αριθμ. Πρωτ.: 532

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛ 1207/2017

Η Ένωσή μας όπως είχε ενημερώσει και στην Γενική μας Συνέλευση ζήτησε -στα πλαίσια των σχέσεων εξαιρετικής συνεργασίας με την ΑΑΔΕ- την έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου σε σχέση με την ΠΟΛ 1172/2017. Χθες εκδόθηκε η ΠΟΛ 1207/2017 (PDF) που λύνει πολλά από τα ζητήματα που έμεναν αδιευκρίνιστα. Ειδικότερα:

1) Γίνεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. εκκαθάριση σε βάθος 5ετίας στις περιπτώσεις που είτε για πρώτη φορά υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση, είτε έχει απορριφθεί η τροποποιητική και βρίσκεται η υπόθεση στο στάδιο της ενδικοφανούς προσφυγής, είτε  έχει απορριφθεί η ενδικοφανής και βρίσκεται η υπόθεση στο στάδιο άσκησης προσφυγής ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων. Για όσους συναδέλφους δεν κατέθεσαν μέχρι σήμερα τροποποιητική δήλωση θα πρέπει μέχρι 31-12-2017 να υποβληθεί σχετική δήλωση για να μην παραγραφεί η χρήση 2011.  

2) Εάν η υπόθεση είναι εκκρεμής ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων μπορεί να γίνει παραίτηση από το δικόγραφο και το δικαίωμα και κατόπιν αίτηση εκκαθάρισης ενώπιον της Δ.Ο.Υ.

3) Η ανακλητική δήλωση έχει θέση τροποποιητικής δήλωσης και κατά συνέπεια όσοι έχουν υποβάλει μόνο δήλωση ανάκλησης δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν και τροποποιητική δήλωση (Ε1).

4) Όσοι συνάδελφοι είχαν παραιτηθεί από δικόγραφα που άσκησαν κατά το παρελθόν με αίτημα την καταβολή οφειλόμενων ποσών σε βάθος 5ετίας και έγινε εκκαθάριση μόνο για την προηγούμενη 3ετία σύμφωνα με την ΠΟΛ του Απριλίου, μπορούν να υποβάλουν εκ νέου αίτημα στην Δ.Ο.Υ. ώστε να γίνει εκκαθάριση και των υπόλοιπων 2 ετών.

5) Οι συνάδελφοι που κατά το παρελθόν είχαν υποβάλει τροποποιητική δήλωση ή δήλωση ανάκλησης και άφησαν άπρακτες τις προθεσμίες προσφυγών, μπορούν σήμερα να επανέλθουν με νέα τροποποιητική δήλωση και να ζητήσουν εκκαθάριση σε βάθος 5ετίας από σήμερα.  

6) Αρκετοί συνάδελφοι –ακολουθώντας οδηγίες τρίτων προσώπων που δεν έχουν σχέση με την Ένωση- προσέφυγαν στις Δ.Ο.Υ. ζητώντας ανάκληση των δηλώσεων για χρονικό διάστημα πέραν της 5ετίας, βασιζόμενοι σε ανακλητικές δηλώσεις παλαιότερων ετών, παρά το ότι μετά την απορριπτική απάντηση της Δ.Ο.Υ. δεν άσκησαν εμπρόθεσμα ενδικοφανή προσφυγή ή προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια. Γίνεται ξεκάθαρο με τη νέα ΠΟΛ ότι τέτοιου είδους εκκαθάριση δεν μπορεί να γίνει διότι αυτές οι αξιώσεις έχουν παραγραφεί. Στο σημείο αυτό εφιστούμε την προσοχή συναδέλφων να ακολουθούν μόνο τις οδηγίες της Ένωσής μας που δίνονται υπεύθυνα μετά από ολοκληρωμένη μελέτη του θέματος. Πρόχειρες και βιαστικές ενέργειες επιφέρουν συνήθως καθυστερήσεις και μας εμπλέκουν σε αδικαιολόγητα έξοδα.

43r34r