Για την εκδρομή στη Β. Ισπανία (Χώρα Βάσκων)

Αθήνα, 21/01/2020
Αριθμ. Πρωτ.:53

Υπενθυμίζουμε στους συναδέλφους ότι η προθεσμία για την δήλωση συμμετοχής στην εκδρομή, που θα πραγματοποιήσει η Ένωσή μας στην Β. Ισπανία (Χώρα Βάσκων) λήγει την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου. Επειδή υπάρχουν ορισμένες ακόμα αδιάθετες θέσεις, δίνεται η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων και από συναδέλφους άλλων Δικαστικών Ενώσεων μετά την λήξη της παραπάνω προθεσμίας. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις θα είναι περισσότερες από τις αδιάθετες θέσεις, θα τηρηθεί αυστηρά η προτεραιότητα του χρόνου υποβολής της αίτησης. Πληροφορίες για την εκδρομή μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να λαμβάνουν από την Γραμματεία της Ένωσης (τηλ 2108827380).