ΑΥΞΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Αθήνα, 28-6-2019
Αριθμ. Πρωτ.: 254

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ Ε.Δ.Ε.

ΑΥΞΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΕΤΕΙΑ

 

     Με Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’ 106/2019) που υπογράφηκε χθες αυξάνονται οι οργανικές θέσεις δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών στα Πρωτοδικεία και Εφετεία της Χώρας ως εξής:  α) των Προέδρων Εφετών κατά 10, β) των Εισαγγελέων Εφετών κατά 7, γ) των Εφετών κατά 25, δ) των Αντεισαγγελέων Εφετών κατά 8, ε) των Προέδρων Πρωτοδικών κατά 12, στ) των Εισαγγελέων Πρωτοδικών κατά 6, ζ) των Πρωτοδικών κατά 12, η) των Αντεισαγγελέων Πρωτοδικών κατά 5. Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία αυτή, η οποία συνδέεται με την διασφάλιση μέρους των υλικών προϋποθέσεων, που απαιτούνται για την εφαρμογή των δύο νέων Κωδίκων και ικανοποιεί ένα πάγιο αίτημα της Ένωσής μας, το οποίο επαναδιατυπώσαμε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης με μεθοδικότητα και επιμονή τις τελευταίες εβδομάδες τόσο γραπτά όσο και προφορικά. Πρόκειται για μια σπουδαία επιτυχία της Ε.Δ.Ε. δεδομένου ότι είναι η μεγαλύτερη αύξηση οργανικών θέσεων που έχει γίνει εδώ και πολλά χρόνια και θα αποτελέσει σημαντική παρακαταθήκη για το Δικαστικό Σώμα. Για να καταστεί άμεσα εφαρμόσιμο το μέτρο πρέπει χωρίς καθυστέρηση να προκηρυχθεί διαγωνισμός στην Ε.Σ.ΔΙ. για την πλήρωση των νέων θέσεων και να ολοκληρωθεί η διαδικασία κατανομής τους στα Δικαστήρια και στις Εισαγγελίες της Χώρας. Για την Ένωσή μας η πλήρωση όλων των θέσεων θα αποτελέσει κορυφαία προτεραιότητα. 

34534534