ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ 4-7-2018

Αθήνα, 5/7/2018
Αριθμ. Πρωτ. 368

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ 4-7-2018

Στην χθεσινή του συνεδρίαση το ΔΣ της Ε.Δ.Ε. αποφάσισε ομόφωνα την συγκρότηση Επιτροπής, που θα επεξεργαστεί νέο Σχέδιο Κανονισμού Δικαστηρίων και το οποίο στη συνέχεια θα τεθεί στη διάθεση όλων των Δικαστηρίων της Χώρας. Αποφασίστηκε επίσης ομόφωνα η ανανέωση του ομαδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου της Ένωσης, καθώς και η ανανέωση της σύμβασης για τα μαθήματα αγγλικής νομικής ορολογίας για το επόμενο δικαστικό έτος. Τέλος εγκρίθηκε το αίτημα του Πρωτοδικείου Σύρου για κάλυψη κονδυλίου αγοράς επίπλου βιβλιοθήκης.

34534534