ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ 29ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Αθήνα, 30/11/2018
Αριθμ. Πρωτ. 630

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ 29ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του ΔΣ αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:

  1. Ψηφοφορία στη ΓΣ επί των θεμάτων της συνταγματικής αναθεώρησης κατά το σκέλος που αφορούν τη Δικαιοσύνη. Απορρίφθηκε η πρόταση του Προέδρου της Ένωσης για διεξαγωγή ηλεκτρονικής ψηφοφορίας μεταξύ των μελών της Ένωσης. Απορρίφθηκε η κατατεθείσα πρόταση μελών του ΔΣ για λήψη απόφασης επί των θεμάτων της συνταγματικής αναθεώρησης αποκλειστικά από το ΔΣ.
  2. Να προταθεί στους συναδέλφους η υποβολή Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης στις προθεσμίες που τάσσει ο νόμος. Σε περίπτωση που ασκηθεί από κοινού με τις άλλες Δικαστικές Ενώσεις αίτηση ακυρώσεως για ζητήματα πρόδηλης αντισυνταγματικότητας του σχετικού νόμου, να μην ζητηθεί από την Ένωσή μας η λήψη προσωρινών μέτρων (αίτηση αναστολής ή προσωρινή διαταγή). Απορρίφθηκε πρόταση μελών του ΔΣ να προηγηθεί συνάντηση με τις άλλες Δικαστικές Ενώσεις και να ζητηθεί η λήψη και προσωρινών μέτρων.
  3. Διοργάνωση εκδρομής για τα μέλη της Ένωσης εντός του Ιουλίου 2019 στη Νέα Υόρκη. Αναλυτικές πληροφορίες θα γνωστοποιηθούν τις επόμενες εβδομάδες.
  4. Διοργάνωση παιδικών χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη στις 22 Δεκεμβρίου και στις 6 Ιανουαρίου αντίστοιχα. Θα δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες τις επόμενες ημέρες.
  5. Διοργάνωση εκδήλωσης για κοπή βασιλόπιττας.
  6. Εγκρίθηκαν δαπάνες Εφετειακής Επιτροπής Θεσσαλονίκης, χορηγίες σε Κέντρα Προστασίας Ανηλίκων, οικονομική ενίσχυση σε οικογένειες συναδέλφων κλπ.
  7. Κατά την εκλογή του νέου Αναπληρωτή Ταμία, υπερψηφίστηκε για τη θέση αυτή ο συνάδελφος Παντελής Μποροδήμος- Πρωτοδίκης.

34534534