Στιγμιότυπο 2019-03-28, 10.51.49 π.μ.

Απάντηση επί των από 2.10.2020 και 6.10.2020 δημοσίων δηλώσεων των κκ. Δ.Φούκα και Ελ.Κώνστα, Ακριβής Ερμίδου, Ειρηνοδίκη Α΄ Αθηνών

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Επι των από 2.10.2020 και 6.10.2020  δημοσίων δηλώσεων των κκ. Δ.Φούκα και Ελ.Κώνστα

Ακριβής Ερμίδου. Ειρηνοδίκη Α’ Αθηνών

——————————————–

 Με κατάπληξη αλλά και έντονη δυσαρέσκεια έλαβα γνώση  της  από  2.10.2020   ανακοίνωσης  των  μελών   του Δ.Σ της Ενδε κ.κ Δημητρίου Φούκα  και Ελευθερίας Κώνστα  που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΕΔΕ και  την ιστοσελίδα   «ΔΙΚΑΣΤΗΣ» και  στην οποία αναφέρουν  ότι «ο Πρόεδρος της Ένωσης  κ. Χριστ.Σεβαστίδης  καθώς και   τα ορισθέντα από αυτόν μέλη της επιτροπής για την τροποποίηση του νόμου 3869/2010 συμφώνησαν και απεδέχθησαν την πραγματοποίηση αποσπάσεων συναδέλφων Ειρηνοδικών και την βίαιη μετακίνησή τους σε άλλα Ειρηνοδικεία, ως επίσης και την ανάθεση της εκδίκασης υποθέσεων του ως άνω νόμου στους Πταισματοδίκες». Τον ίδιο  ισχυρισμό , χωρίς ίχνος σεβασμού τουλάχιστον στην πολύχρονη γνωριμία και συνεργασία μας στο Δ.Σ της  Ενωσης , επανέλαβε ο κ.Δημήτριος Φούκας στην σημερινή από 6.10.2020 ανακοίνωσή του,  που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Ενωσης  σε απάντηση της από 5.10.2020 ανακοίνωσης του προέδρου  κ. Χριστ.Σεβαστίδη.

Επειδή είναι απολύτως αναληθές ότι , στην ομάδα εργασίας  που συστήθηκε με την ΥΑ 93724/φ.335/19.12.2019  με αντικείμενο τη μελέτη και την πρόταση λύσεων επί του δικονομικού πλαισίου εκδίκασης των διαφορών του ν. 3869/2010 και στην οποία , όπως είναι γνωστό  σε όλους τους συναδέλφους, συμμετείχα ως μέλος που είχε  προταθεί  από το Προεδρείο της ΕΔΕ  ως εκπρόσωπός της, τέθηκε  ως ζήτημα από εμένα ή οποιοδήποτε  άλλο μέλος της επιτροπής κάποιο από τα ανωτέρω αναληθή αναφερόμενα από τους κκ. Δ.Φούκα και Ελ.Κώνστα.

Επειδή η Ομάδα Εργασίας κατέθεσε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης το από 15.4.2020 πόρισμα για το οποίο προέβην  σε εκτενή αναφορά με τις   από 17.7.2020 και 28.7.2020 δύο δημόσιες αναρτήσεις μου στις ανωτέρω ιστοσελίδες ,όταν  κάποιες από τις συνδικαλιστικές ομάδες της Ενωσης , ανηλεώς προέβησαν σε  προσωπικές επιθέσεις εις βάρος μου, εν όψει των επερχομένων τότε  αρχαιρεσιών της Ενδε.

Επειδή  στο πόρισμα της ομάδας εργασίας ,  αναφέρεται  υπό το τίτλο   «Ενίσχυση των υποδομών και του ανθρώπινου δυναμικού των ειρηνοδικείων των περιφερειών Αθηνών και Πειραιώς» μεταξύ άλλων  τα εξής: «  … Η Ομάδα Εργασίας εισηγείται ενόψει της διαπίστωσης αυτής την τοποθέτηση του συνόλου των δόκιμων Ειρηνοδικών που θα προσληφθούν κατά τα έτη 2020, 2021 και 2022 σε Ειρηνοδικεία των πληττόμενων περιφερειών καθώς και στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, το οποίο δεν αντιμετωπίζει μεν προβλήματα στη διεκπεραίωση των αιτήσεων του Ν. 3869/2010, αλλά αναφέρει σημαντικό αριθμό επικείμενων αποχωρήσεων από την υπηρεσία….. Ο επιμερισμός των νέων ειρηνοδικών μεταξύ των περιφερειακών ειρηνοδικείων Αθηνών και Πειραιώς ως και των δύο Κεντρικών Ειρηνοδικείων Αθηνών και Πειραιώς θα πρέπει να γίνει με γνώμονα προεχόντως α) τις εκτιμούμενες αποχωρήσεις από την υπηρεσία, β) τις ανάγκες διεκπεραίωσης των εκκρεμών αιτήσεων Ν. 3869/2010 και γ) τις λοιπές εκκρεμότητες και χρεώσεις των ήδη υπηρετούντων δικαστών.»

Επειδή  είναι πλέον   αδικαιολόγητη η εμμονή του κ.Φούκα , κατόπιν της εκ μέρους μου πληροφόρησης  με τις ανωτέρω αναφερόμενες δύο δημόσιες ανακοινώσεις μου,   αναφορικά με τις εργασίες της Ομάδας Εργασίας και τις θέσεις μου σ΄αυτή, να εμφανίζει εν γνώσει του    αναληθή γεγονότα , ως αληθή, χωρίς να κατονομάζει τις πηγές πληροφόρησής του  και χωρίς να έχει διερευνήσει το βάσιμο ή μη αυτών, ενώ η  μόνη αλήθεια  είναι αυτή που αναφέρεται στο ως άνω πόρισμα της Ομάδας Εργασίας  και για την οποία αλήθεια φυσικά επικαλούμαι τις μαρτυρίες όλων των μελών της  Ομάδας Εργασίας.

Επειδή  με τους ανωτέρω αναληθείς ισχυρισμούς τους που απευθύνονται όχι μόνο εις βάρος του κατονομαζομένου Προέδρου της Ενωσης κ. Χριστ. Σεβαστίδη, αλλά σαφώς και  κατά του προσώπου  μου ,αφού  ήμουν  το μόνο μέλος του Δ.Σ της ΕΔΕ που είχα προταθεί από το Προεδρείο της  και συμμετείχα στην ανωτέρω ομάδα εργασίας, ως εκπρόσωπός της,  γεγονός που γνωρίζουν όλοι οι συνάδελφοί μου ,   οι κ.κ. Δημ. Φούκας και Ελ. Κώνστα, ευθέως πλέον προσβάλλουν την τιμή και υπόληψή μου καθώς και την  προσωπικότητά μου ως Δικαστή με 22ετή  υπηρεσία στο κλάδο μου, αλλά και ως άτομο, καθόσον  τέτοιου είδους δηλώσεις , εκφεύγουν των θεμιτών ορίων της κριτικής  και της αναγκαίας ευπρέπειας που πρέπει να επιδεικνύεται από τους δικαστικούς λειτουργούς εντός και εκτός υπηρεσίας.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω   καλώ τα μέλη του Δ.Σ της  ΕΔΕ   κκ. Δημήτριο Φούκα και Ελευθερία Κώνστα , να παύσουν να ισχυρίζονται αναληθή ,συκοφαντικά και δυσφημιστικά γεγονότα εις βάρος μου, διαφορετικά  και σε αντίθετη περίπτωση θα  αναγκασθώ να ζητήσω  νομίμως την δικαστική προστασία  της προσωπικότητάς μου, ενώ συγχρόνως θα αναγκασθώ να προσφύγω και στα αρμόδια θεσμικά όργανα  προς περαιτέρω νόμιμες ενέργειές τους.