ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ

ΕΝΩΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380- FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα, 23/12/2016
Αριθμός Πρωτ.: 506

      Σχετικά με την άσκηση αγωγής για τα οφειλόμενα αναδρομικά, που μας έχουν επιδικαστεί με την απόφαση 88/2013 του Μισθοδικείου, ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της ΕΔΕ για να λάβουν σε ηλεκτρονική μορφή σχέδιο αγωγής. Το σχέδιο αυτό είναι προσαρμοσμένο σε αποδοχές Προέδρου Πρωτοδικών και θα πρέπει να συμπληρωθεί κατάλληλα, ανάλογα με τις αποδοχές και τα χρονοεπιδόματα κάθε συναδέλφου.

43r34r