ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τις παιδικές κατασκηνώσεις

Αθήνα, 04-06-2018
Αρ. Πρωτ. : 311

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ

Το νέο Δ.Σ. της Ένωσης αποφάσισε στη συνεδρίαση της 1ης Ιουνίου 2018 να επιδοτήσει τη συμμετοχή τέκνων (έως 15 ετών) συναδέλφων- μελών της Ένωσης σε οποιαδήποτε κατασκήνωση ή camp επιθυμούν με κάλυψη της δαπάνης μέχρι του ποσού των 300 ευρώ για κάθε πρώτο παιδί και μέχρι του ποσού των 150 ευρώ για κάθε δεύτερο παιδί της οικογένειας. Σε περίπτωση που εκδηλωθεί ενδιαφέρον περισσότερων των 130 παιδιών, τότε η κάλυψη της δαπάνης θα ανέλθει μέχρι του ποσού των 250 ευρώ για κάθε πρώτο παιδί και μέχρι του ποσού των 100 ευρώ για κάθε δεύτερο παιδί. Οι δηλώσεις συμμετοχής θα κατατίθενται στα γραφεία της ΕΔΕ μέχρι την 20η Ιουνίου 2018 και θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Για οποιαδήποτε πληροφορία οι συνάδελφοι μπορούν να επικοινωνούν με τα γραφεία της Ένωσης.

%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b9%ce%bf%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf-2018-06-04-1-33-45-%ce%bc%ce%bc