44t5t5457755t45t44

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ 6ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Αθήνα, 07/02/2020

Αρ. Πρωτ. 94

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

ΤΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ 6ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Κατά τη συνεδρίαση του ΔΣ της 6ης Φεβρουαρίου παραστάθηκαν 13 μέλη (απουσίαζαν η κ. Β. Πάπαρη και ο κ. Χ. Μαυρίδης) και αποφασίσθηκαν τα εξής:

  1. Πλήρωση των θέσεων Α΄ Αντιπροέδρου και Γενικού Γραμματέα της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων μετά την παραίτηση των κκ. Λυμπερόπουλου και Σαλάτα. Νέος Α΄ Αντιπρόεδρος εξελέγη ο Χαράλαμπος Σεβαστίδης και νέος Γενικός Γραμματέας ο Παντελής Μποροδήμος.
  2. Στο ζήτημα του καθορισμού ημερομηνίας διεξαγωγής των αρχαιρεσιών της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων τέσσερα (4) μέλη και συγκεκριμένα ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και η Ταμίας υποστήριξαν ότι θα πρέπει να διεξαχθούν στις 10 και 17 Μαΐου 2020. Αντίθετα εννέα (9) μέλη και συγκεκριμένα οι κκ. Σαλάτας, Λυμπερόπουλος, Στενιώτη, Βεργώνης, Βουλγαρίδης, Φούκας, Κομπολίτης, Νάστας, Γκαρά ψήφισαν ότι είναι πρόωρο να ληφθεί απόφαση για την ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών.
  3. Στο ζήτημα της επιδίωξης συναντήσεων του προεδρείου της Ένωσης με τον Πρωθυπουργό της χώρας και τους Αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων προκειμένου να υλοποιηθεί η απόφαση της Γ.Σ. της Ένωσης για κατάργηση της διάταξης περί ανακατανομής των θέσεων Πρόεδρων Εφετών και Εφετών, τέσσερα (4) μέλη και συγκεκριμένα ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο κ. Βουλγαρίδης υποστήριξαν ότι θα πρέπει να επιδιωχθούν οι συναντήσεις αυτές προκειμένου να επιτευχθεί η υλοποίηση της απόφασης.  Αντίθετα (8) οκτώ μέλη και συγκεκριμένα οι κ. Σαλάτας, Λυμπερόπουλος, Στενιώτη, Βεργώνης, Φούκας, Κομπολίτης, Νάστας και Ερμίδου υποστήριξαν ότι δεν θα πρέπει να γίνουν τέτοιες ενέργειες και θα πρέπει να αναμείνει η Ένωση την απάντηση του Προέδρου του ΑΠ στο αίτημα για σύγκληση της Διοικητικής Ολομέλειας του ΑΠ. Η κ. Γκαρά δήλωσε ότι απέχει από την ψηφοφορία.
  4. Στο θέμα για το αν συνιστά πολιτική παρέμβαση στο έργο των εισαγγελικών λειτουργών η διατύπωση άποψης Υπουργών της Κυβέρνησης για τον ορθό νομικό χαρακτηρισμό των πράξεων που έγιναν στο Κουκάκι, έξι (6) μέλη και συγκεκριμένα ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, ο κ. Κομπολίτης (με την υπόμνηση ότι έχει ξανατεθεί το θέμα και κακώς επανυποβάλεται), ο κ. Βουλγαρίδης και η κ. Ερμίδου ψήφισαν ότι συνιστά πολιτική παρέμβαση, ενώ οι κκ. Λυμπερόπουλος, Σαλάτας και Φούκας υποστήριξαν ότι κακώς τόσο διαδικαστικά όσο και επί της ουσίας ο Πρόεδρος εξέδωσε ανακοίνωση για το περιστατικό και ακολούθως η στάση της Ένωσης δεν μπορεί να κριθεί πια ετεροχρονισμένα λόγω καταστατικής εκτροπής, η κ. Στενιώτη ότι δεν συγκλήθηκε το Δ.Σ. όταν θα έπρεπε για να τοποθετηθεί για θέμα αυτό, ο κ. Βεργώνης ότι δεν υποχρεούνται τα μέλη να λάβουν θέση επί του θέματος, αλλά επί της ουσίας τον εκφράζει η ανακοίνωση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, ο κ. Νάστας ότι το θέμα είναι ετεροχρονισμένο. Η κ. Γκαρά δήλωσε ότι απέχει από την ψηφοφορία.
  5. Ως προς τα θέματα που έθεσαν 9 μέλη του ΔΣ και συγκεκριμένα οι κκ Λυμπερόπουλος, Σαλάτας, Νάστας, Στενιώτη, Βεργώνης, Βουλγαρίδης, Φούκας, Κομπολίτης, Πάπαρη, που έχουν ως εξής: «1. Ανάληψη πρωτοβουλίας για την επίλυση του θέματος που έχει ανακύψει μεταξύ των ΕΔΕ και της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων, 2. Επίσκεψη στον Υπουργό Δικαιοσύνης με αντικείμενο συζήτησης: νέες οργανικές θέσεις και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτών, υποβολή αιτήματος για κάλυψη των αναγκών από τον πίνακα επιτυχόντων του τελευταίου διαγωνισμού για την ΕΣΔΙ και την λήψη μέτρων για την έγκαιρη εκκαθάριση των νομοθετικών και διοικητικών εκκρεμοτήτων σχετικά με τις μισθολογικές ωριμάνσεις, 3. Συνεννόηση με τις άλλες δικαστικές ενώσεις για επίσκεψη στον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών με αντικείμενο την νομοθετική ρύθμιση για τις μισθολογικές ωριμάνσεις, 4. Συντονισμός με τις άλλες δικαστικές ενώσεις για το θέμα του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου».

Οκτώ (8) μέλη και συγκεκριμένα οι κ.κ. Σαλάτας, Λυμπερόπουλος, Στενιώτη, Βεργώνης, Βουλγαρίδης, Φούκας, Κομπολίτης, Νάστας ψήφισαν ότι θα πρέπει επιδιωχθούν οι παραπάνω συναντήσεις με το συντονιστικό της Ολομέλειας των Δικηγορικών συλλόγων, με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και με τις άλλες δικαστικές Ενώσεις. 

Τέσσερα (4) μέλη και συγκριμένα ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και η Ταμίας, υποστήριξαν ότι οι ως άνω ενέργειες είναι ήδη υλοποιημένες, καθώς ήδη έχει εξομαλυνθεί η κατάσταση με τους δικηγορικούς συλλόγους και δεν υφίσταται ζήτημα προς «επίλυση», το ζήτημα των 65 νέων οργανικών θέσεων έχει δρομολογηθεί με ενέργειες του Προέδρου της Ένωσης και βρίσκεται ήδη ενώπιον του ΑΠ για συγκεκριμενοποίηση των θέσεων ανά βαθμό και κλάδο, για τις μισθολογικές ωριμάνσεις έχουν γίνει οι επαφές των Δικαστικών Ενώσεων με τα αρμόδια Υπουργεία ήδη από το Νοέμβριο του 2019 με θετική απόφαση και αναμένουμε την υλοποίηση, ενώ για το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο χθες πραγματοποιήθηκε κοινή συνάντηση των Προέδρων των Ενώσεων και εκδόθηκε σχετική ανακοίνωση, η δε πρόταση που τίθεται σε ψηφοφορία έχει εντελώς προσχηματικό χαρακτήρα. Η κ. Γκαρά δήλωσε ότι απέχει από την ψηφοφορία.

Στη συνέχεια υποβλήθηκε αίτημα από τους κκ. Σαλάτα, Λυμπερόπουλο και Στενιώτη να ληφθεί απόφαση για τον τρόπο υλοποίησης της ως άνω απόφασης των οκτώ (8) μελών. Ο Πρόεδρος δήλωσε ότι σύμφωνα με το καταστατικό θα συνεχίσει να ασκεί τις αρμοδιότητές του. Ειδικότερα το Καταστατικό μας στο άρθρο 16 παρ. 1 και 2 ορίζει τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα ως εκπροσώπους «της Ένωσης» και όχι του ΔΣ της Ένωσης. Συνεπώς ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας οφείλουν να ενεργούν ως εκπρόσωποι των 3.000 μελών που τους ανέδειξαν στις θέσεις που κατέχουν και όχι να είναι εντολοδόχοι  μελών του ΔΣ των οποίων μοναδικός σκοπός είναι να απεργάζονται τρόπους «έκθεσης» του Προέδρου της Ένωσης. Για τους λόγους αυτούς εξήγησε ότι δεν θα συμμετέχει με κανέναν τρόπο στις επιδιώξεις τους, που δεν έχουν καμία σχέση με τα συμφέροντα των συναδέλφων μας. Στο σημείο αυτό ο κ. Σαλάτας δήλωσε τα εξής: «Διαπίστωσα ότι ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας δεν αποδέχονται την αρχή της πλειοψηφίας και ως εκ τούτου αποχωρώ από το συμβούλιο». Στη συνέχεια αποχώρησαν και τα λοιπά μέλη και ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση.

234234234