ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ 27 ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Αθήνα, 3-3-2020
Αρ. Πρωτ. 135

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

ΤΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ 27ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Κατά της συνεδρίαση της 27ης Φεβρουαρίου παραστάθηκαν 12 μέλη (απουσίαζαν τα μέλη Β. Πάπαρη, Κ.Βουλγαρίδης και Γ. Κομπολίτης) και αποφασίσθηκαν τα εξής:

  1. Στο 1ο θέμα του καθορισμού ημερομηνίας διεξαγωγής των αρχαιρεσιών της Ένωσής μας, έξι (6) μέλη και συγκεκριμένα ο Πρόεδρος, Χριστ. Σεβαστίδης, ο Αντιπρόεδρος, Χαρ. Σεβαστίδης, ο Γενικός Γραμματέας, Π. Μποροδήμος, η Ταμίας, Α. Ερμίδου, ο κ. Χ. Μαυρίδης και η κ. Σ. Γκαρά υποστήριξαν ότι θα πρέπει να διεξαχθούν, όπως πάντα, εντός του μηνός Μαΐου και ενδεικτικά πρότειναν τις ημερομηνίες 24 και 31 Μαΐου 2020 ή όποια άλλη ημερομηνία αντιπροτείνουν τα μέλη του Δ.Σ., ότι ανέκαθεν ο καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής γινόταν σε αντίστοιχο χρονικό σημείο (π.χ. οι προηγούμενες προσδιορίστηκαν στις 05.03.2018) και ότι δεν υπάρχει κανένας βάσιμος λόγος να αναβληθεί η λήψη απόφασης για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση του ΔΣ. Αντίθετα έξι (6) μέλη και συγκεκριμένα οι κκ. Ν. Σαλάτας, Π. Λυμπερόπουλος, Μ. Στενιώτη, Χ. Νάστας, Ε. Βεργώνης και Δ. Φούκας, ψήφισαν ότι είναι πρόωρο να ληφθεί απόφαση για την ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, ότι θα οδηγηθούμε σε μια παρατεταμένη εκλογική περίοδο και ότι θα πρέπει να ξανατεθεί το ζήτημα στο τέλος του Μαρτίου.
  2. Στο 2ο θέμα της ανανέωσης της σύμβασης για την έκδοση του περιοδικού της ΕΝ.Δ.Ε. Ελληνική Δικαιοσύνη με τον εκδοτικό οίκο Σάκκουλα, αποφασίσθηκε ομόφωνα η ανανέωση της σύμβασης. 
  3. Στο 3ο θέμα του αιτήματος που υπέβαλε το Εφετείο Θεσσαλονίκης για ενίσχυση με το ποσό των 2.500 ευρώ, για υλικοτεχνική υποδομή και συγκεκριμένα για αγορά επίπλων γραφείου, αποφασίσθηκε ομόφωνα η χορήγηση του αιτούμενου ποσού. 
  4. Στο 4ο θέμα, που αφορά στα προβλήματα που δημιουργούνται από την προσπάθεια αντικαταστατικής υποκατάστασης του προεδρείου της Ένωσης από μέλη του Δ.Σ., τέσσερα (4) μέλη και συγκεκριμένα ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και η Ταμίας, είχαν τη γνώμη ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2 του καταστατικού «ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας εκπροσωπούν την Ένωση», δηλαδή τα 2.500 μέλη της και δεν λειτουργούν απλά ως εντολοδόχοι της πλειοψηφίας του ΔΣ. Για το λόγο αυτό η εκπροσώπηση από άλλα μέλη του Δ.Σ. ενώπιον του υπουργείου Δικαιοσύνης ή άλλων φορέων, δημιουργεί σύγχυση στους συνομιλητές της Ένωσης και αποδυναμώνει τη θέση της, ενώ στο πρόσφατο Δ.Σ. της 6ης Φεβρουαρίου 2020 πληρώθηκε εκ νέου η θέση του Γενικού Γραμματέα, θέση που δεν θέλησε να αναλάβει θεσμικά κάποιο από τα μέλη που αντικαταστατικά επιθυμούν να υποκαταστήσουν τα εκλεγμένα όργανα της Ένωσης.  Αντίθετα, έξι (6) μέλη και συγκεκριμένα οι κκ. Σαλάτας, Λυμπερόπουλος, Στενιώτη, Νάστας, Βεργώνης και Φούκας υποστήριξαν ότι δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα, αλλά ότι τα προβλήματα δημιουργεί η κατάργηση της υποχρέωσης του Προεδρείου να υπαχθεί στην αρχή της πλειοψηφίας και ενόψει της αρνήσεως του Προέδρου, το υπόλοιπο Δ.Σ. πρέπει να υλοποιεί τις αποφάσεις του, καθώς το άρθρο 16 του καταστατικού ορίζει ποιος εκπροσωπεί την Ένωση, αλλά το άρθρο 14 ορίζει ότι το Δ.Σ. διοικεί την Ένωση, επομένως ο Πρόεδρος θα πρέπει να εκπροσωπεί με τον τρόπο που αποφασίζει το Δ.Σ. Ο Πρόεδρος της Ένωσης απάντησε ότι οι αποφάσεις της πλειοψηφίας είναι απόλυτα σεβαστές. Δεν μπορεί όμως να υποχρεώνεται το Προεδρείο να παρίσταται ενώπιον τρίτων Αρχών για ικανοποίηση προσχηματικών επιδιώξεων και μιας επικοινωνιακής τακτικής, που δεν έχει καμία σχέση με τα συμφέροντα των μελών της Ένωσης. Οι κ.κ. Μαυρίδης και Γκαρά, δήλωσαν ότι απέχουν από την ψηφοφορία. 
  5. Στο 5ο θέμα έξι (6) μέλη και συγκεκριμένα οι κκ. Σαλάτας, Λυμπερόπουλος, Στενιώτη, Νάστας, Βεργώνης και Φούκας υποστήριξαν ότι στο εξής τα Δελτία Τύπου της Ένωσης, θα πρέπει να εκδίδονται όπως εκδίδονταν επί 62 έτη, χωρίς να καταγράφεται η θέση της μειοψηφίας, γιατί το αντίθετο δεν ισχύει σε κανένα σωματείο και με τον τρόπο αυτό έχει απαξιωθεί η Ένωση. Αντίθετα τέσσερα (4) μέλη και συγκεκριμένα ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και η Ταμίας, υποστήριξαν ότι η έκδοση Δελτίων Τύπου που καταγράφουν όλες τις θέσεις των μελών του Γραφείου Τύπου (Χαρ. Σεβαστίδης, Ν. Σαλάτας, Π. Λυμπερόπουλος), αποτελεί δημοκρατική κατάκτηση την οποία στο παρελθόν στήριξαν επανειλημμένα όλα τα μέλη του Γραφείου Τύπου , η δε μεταβολή της στάσης των μελών κ.κ. Σαλάτα και Λυμπερόπουλου ως προς το θέμα αυτό είναι αντιφατική και εγείρει εύλογα ερωτηματικά ως προς την αιτία της. Οι κ.κ. Μαυρίδης και Γκαρά δήλωσαν ότι απέχουν από την ψηφοφορία. 

Τέλος η κ. Στενιώτη ζήτησε να μπορούν όλα τα μέλη του Δ.Σ. να αποστέλλουν έγγραφα στους συναδέλφους με newsletter και ο Πρόεδρος απάντησε ότι κάθε μέλος του Δ.Σ. ήδη από τον Μάϊο του 2016 ελεύθερα μπορεί να αποστέλλει τα κείμενά του και να αναρτώνται στην ηλεκτρονική σελίδα της Ένωσης.

234234234