ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. της 26ης Απριλίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.  της 26ης Απριλίου 2017

Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Δ.Σ. αποφασίσθηκαν τα εξής :

  1. Εγκρίθηκε η μετάθεση της ημερομηνίας διεξαγωγής της Ημερίδας του Εργατικού Δικαίου για το Σάββατο 13 Μαϊου 2017. Αποφασίσθηκε η κάλυψη των εξόδων μετακίνησης και διαμονής των συναδέλφων που θα συμμετέχουν στην Ημερίδα και οι οποίοι διαμένουν εκτός Αθηνών – Πειραιά μέχρι του ποσού των 120 ευρώ, με την προσκόμιση του αντίστοιχου παραστατικού.

  2. Εγκρίθηκαν οι προτάσεις του Προεδρείου για τις αλλαγές στον ΚΟΔΚΔΛ.

  3. Αποφασίσθηκε να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε κατασκήνωση ή camp επιθυμούν 120 τέκνα συναδέλφων, ηλικίας έως 15 ετών, με κάλυψη της δαπάνης μέχρι του ποσού των 300 ευρώ ανά ανήλικο από την ΕΔΕ. Οι δηλώσεις συμμετοχής θα κατατίθενται στα γραφεία της ΕΔΕ μέχρι την 31η Μαϊου 2017 και θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Σε περίπτωση που εκδηλωθεί ενδιαφέρον για περισσότερα από 120 παιδιά, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και η ΕΔΕ θα καλύψει τα έξοδα ενός ανηλίκου ανά οικογένεια. Αιτήματα που τυχόν δεν ικανοποιηθούν φέτος, θα εισαχθούν κατά προτεραιότητα για την επόμενη χρονιά. Για οποιαδήποτε πληροφορία, οι συνάδελφοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τα γραφεία της Ένωσης.

  4. Εγκρίθηκαν οι δαπάνες για τον ορισμό πληρεξουσίων δικηγόρων στην αγωγή που κατέθεσε εναντίον της ΕΔΕ το πρώην μέλος του Δ.Σ. Ευάγγελος Κασαλιάς.

  5. Εξουσιοδοτήθηκε το Προεδρείο να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την πρόσληψη γραμματέα που θα αντικαταστήσει την δικαστική υπάλληλο, της οποίας η απόσπαση στην ΕΔΕ ανακλήθηκε από τον Προϊστάμενο του Πρωτοδικείου Αθηνών.

  6. Ανατέθηκε σε λογιστικό γραφείο η πλήρης τήρηση διπλογραφικών βιβλίων από το έτος 2014 και μετέπειτα.

  7. Αποφασίσθηκε η δωρεά ποσού 1.000 ευρώ σε ευαγές ίδρυμα, στη μνήμη των συναδέλφων Αργυρώς Βογιατζάκη, Χρήστου Χατζηγεωργίου και Μάρθας Μικροπούλου.