ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛ 1172/2017

Αθήνα, 20/11/2017
Αριθμ. Πρωτ. 470

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛ 1172/2017

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι στις 14-11-2017 εκδόθηκε η ΠΟΛ 1172/2017 της ΑΑΕΔ, την οποία επισυνάπτουμε και με την οποία αναγνωρίζεται η πενταετής παραγραφή της αξίωσης επιστροφής φόρου σε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης. Λύνεται έτσι ένα ακόμα αίτημα των Δικαστικών Ενώσεων και συμμορφώνεται πλέον η Διοίκηση στις σχετικές αποφάσεις του ΣτΕ.

Διευκρινιστικά συμπληρώνουμε τα ακόλουθα:

1) Όσοι συνάδελφοι δεν υπέβαλαν τροποποιητικές δηλώσεις για τα έτη (χρήσης) 2011 και 2012 μπορούν να τις υποβάλουν μέχρι 31-12-2017 για τη χρήση 2011 και μέχρι 31-12-2018 για τη χρήση 2012

2)  Όσοι έχουν υποβάλει τέτοιες δηλώσεις αλλά δεν έχουν προσφύγει ακόμα στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια, μπορούν να υποβάλουν σχετικές αιτήσεις εκκαθάρισης στην Δ.Ο.Υ. με επίκληση της νέας ΠΟΛ, τηρώντας την ίδια διαδικασία που ακολουθήθηκε και τις προηγούμενες φορές. Για όσους πάντως έχει παρέλθει το τρίμηνο απάντησης της Δ.Ο.Υ. θα πρέπει να ασκηθεί προσφυγή στην Επιτροπή Επίλυσης.

3) Για τους συναδέλφους που οι υποθέσεις τους βρίσκονται σε εκκρεμότητα στα Διοικητικά Δικαστήρια, η Ένωσή μας βρίσκεται σε επικοινωνία με την ΑΑΔΕ και εντός των επόμενων ημερών θα δοθούν περισσότερες οδηγίες για τον τρόπο χειρισμού των υποθέσεων.

43r34r